Z ostatniej chwili

Za pracę dla „srebrnego pokolenia”

2024-04-11 10:32:33 informacje
img

W 4. edycji wojewódzkiego konkursu za wspieranie środowiska senioralnego uhonorowano prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka. Z kolei m.in. za upowszechnianie profilaktyki zdrowotnej doceniono Elżbietę Markowską z „Częstochowskich Amazonek” - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

W konkursie „Ambasador Srebrnego Pokolenia” organizowanym przez Zarząd Województwa Śląskiego chodziło o uhonorowanie wyróżniających się w życiu społecznym seniorek i seniorów, a także osób, które same jeszcze do środowiska senioralnego nie należą, za to wspierają je w ramach pełnionych funkcji, zdając sobie sprawę z ciągle rosnącej roli polityki senioralnej. Nagrodzono więc osoby mogące być dla innych seniorek i seniorów swego rodzaju inspiracją, a także liderki i liderów samorządowych animujących programy na rzecz tej grupy.

Finał zorganizowano 14 marca w Teatrze Śląskim w Katowicach. Były aż dwie okazje, aby padła nazwa naszego miasta. Jednym z „Samorządowców Przyjaznych Seniorom 2023” został prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. Z kolei tytuł „Ambasadora Srebrnego Pokolenia z Sercem” przypadł Elżbiecie Markowskiej, prezesce Stowarzyszenia Częstochowskie Amazonki, m.in. za działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej oraz upowszechniania profilaktyki schorzeń onkologicznych – w różnych środowiskach, wśród osób w różnym wieku.

W imieniu prezydenta Częstochowy wyróżnienie odebrał pełniący obowiązki dyrektora Urzędu Miasta Marek Czerwiński, a statuetkę dla Elżbiety Markowskiej przekazano na ręce dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Małgorzaty Mruszczyk – instytucja ta bowiem zgłosiła kandydaturę prezeski „Częstochowskich Amazonek”.

W gronie wyróżnionych były osoby z całego województwa – m.in. działające w Radach Seniorów, kierujące instytucjami pomocowymi, w tym Domami Pomocy Społecznej, a także działaczki i działacze samorządowi oraz osoby aktywne w innych podmiotach, także z sektora pozarządowego.

Według opublikowanych pod koniec zeszłego roku danych GUS, w kolejnych dekadach spodziewany jest stały wzrost populacji w wieku senioralnym – w 2060 r. w Polsce ma mieszkać 11,9 mln osób starszych (38,3 proc. ogółu ludności). Większość osób w wieku senioralnym mieszka w miastach. Przeważają wśród nich kobiety (tak jak w całej populacji). W 2022 r. ponad 1/4 seniorów (26,1 proc.) mieszkała w dwóch województwach – mazowieckim i właśnie śląskim.

Na zdjęciu: statuetka dla prezydenta Częstochowy w konkursie „Ambasador Srebrnego Pokolenia”

Fot. Łukasz Kolewiński/UM 

Page generated in 0.0196 seconds.