Z ostatniej chwili

Z przedsiębiorcami w ochronie danych

2024-03-11 11:21:04 informacje
img

Obecne regulacje w tej kwestii były tematem marcowego „Śniadania z przedsiębiorcami”. Prezydenta miasta Krzysztofa Matyjaszczyka uhonorowano za wspieranie rozwoju gospodarczego miasta i regionu - informuje Biuro Prasowe magistratu.

Na comiesięczne spotkania środowisko biznesowe cyklicznie zaprasza miejska Agencja Rozwoju Regionalnego. Wiodącym wątkiem czwartkowego śniadania marca był obecny stan prawny co do ochrony danych osobowych w firmach i wynikające z niego obowiązki przedsiębiorców. Tematykę tę omówiła dobrze znana w Częstochowie ekspertka dr Magdalena Celeban – inspektorka ochrony danych w podmiotach publicznych i prywatnych, członkini grup roboczych w Ministerstwie Cyfryzacji, a także przedsiębiorczyni  z branży cyberbezpieczeństwa i kwestii związanych z RODO.

Zaproszony na spotkanie prezydent Krzysztof Matyjaszczyk został uhonorowany przez środowisko gospodarcze – odebrał odznakę Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej (RIPH) w Częstochowie wraz z wyrazami uznania za sprzyjanie przedsiębiorczości w mieście i regionie, reprezentowanie interesów lokalnych przedsiębiorców i wspieranie rozwoju gospodarczego. Prezydentowi Miasta podziękowania te, w formie odznaki i dyplomu, przekazali reprezentanci RIPH – prezes zarządu Andrzej Broniewski, prezydent Rady RIPH Tadeusz Szymanek oraz jej wiceprezydent Mariusz Włodarczyk.

Na spotkaniu w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym obecni byli także zastępca prezydenta Piotr Grzybowski, dyrektor Urzędu Miasta Marek Czerwiński oraz zajmująca się stałym kontaktem ze stroną biznesowo-inwestorską Anna Tymoshenko z Centrum Obsługi Inwestora w Biurze Ładu Korporacyjnego UM. Gospodarzem spotkania był prezes Agencji Rozwoju Regionalnego Marcin Kozak.

„Śniadania” w ostatnich miesiącach poświęcone były m.in. takim zagadnieniom jak sztuczna inteligencja w działalności biznesowej, kwestie sukcesji w markach rodzinnych, relacje między firmami a klastrami energii, wsparcie rynku pracy w ramach perspektywy finansowej Unii Europejskiej na lata 2021–2027, a nawet… stres w działalności gospodarczej.

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0166 seconds.