Z ostatniej chwili

Wrażliwość na słowa – XXXV Regionalne Spotkania Recytatorskie dla dzieci i młodzieży

2024-02-07 13:02:49 informacje
img

Spotkania mają charakter konkursowy. Są jednym z najstarszych i największych konkursów recytatorskich/mówienia scenicznego w województwie śląskim. Adresowane są do dzieci i młodzieży (w 3 grupach wiekowych: uczniowie klas I-III SP, klas IV-VI SP oraz klas VII-VIII SP).

Celem Spotkań jest przede wszystkim zachęcenie uczestników do obcowania z literaturą, do poszukiwania wartościowych literacko tekstów poetyckich i prozy. Sprzyjają pielęgnowaniu kultury języka polskiego, uczestnikom oraz ich opiekunom, umożliwiają integrację i wymianę doświadczeń.

Warunkiem udziału jest przygotowanie utworu poetyckiego i fragmentu prozy (w najmłodszej grupie wiekowej możliwe jest zastąpienie prozy drugim utworem poetyckim). Łączny czas prezentacji obu tekstów nie powinien przekroczyć 6 minut. Powołani przez organizatora jurorzy będą oceniać dobór repertuaru, interpretację, kulturę słowa. 

Do udziału w Spotkaniach organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z subregionu północnego województwa śląskiego (powiaty: częstochowski, kłobucki, myszkowski, lubliniecki, zawierciański). 

Terminy eliminacji konkursowych, organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie: 17 – 18 kwietnia – dla uczestników z powiatu częstochowskiego, 22 – 23 maja – etap regionalny.

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbędzie się 29 maja o godz. 17.00 w Regionalnym Ośrodku Kultury.

Szczegółowe informacje, regulamin i wzór karty zgłoszenia dostępne są na stronie internetowej rok.czestochowa.pl

Page generated in 0.0169 seconds.