Z ostatniej chwili

Wizyta wicepremiera

2024-03-28 10:45:51 informacje
img

Wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski spotkał się w środę z prezydentem Krzysztofem Matyjaszczykiem i dziennikarzami, by poinformować, że do częstochowskiego samorządu trafi 850 tys. zł na poprawę cyberbezpieczeństwa - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Pieniądze zostaną wykorzystane na wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

- Częstochowa przez lata pokazywała, że innowacyjność i nowoczesne technologie są jej bardzo bliskie, m.in. zdobywając nagrodę Forbesa. Tworzy krajobraz dobrej współpracy z mieszkańcami, wykorzystując kapitał społeczny dla budowania tożsamości miasta. To jedno z największych miast w Polsce, jeśli chodzi o skalę potencjału regionalnego w zakresie technologii, jak i samego obszaru informatyzacji, cyfryzacji, którym się zajmuję - mówił wicepremier Krzysztof Gawkowski. - Prezydent uświadomił mi, że 128 lat temu pierwsze miejskie elektryczne lampy były właśnie w Częstochowie. Teraz, w erze cyfrowej, Częstochowa korzysta z wyjątkowej okazji, aby nawiązać do tego dziedzictwa i wykorzystać je na nowo - dodał.

Program "Cyberbezpieczny Samorząd", w którym weźmie udział Częstochowa, ma wzmocnić zewnętrzną i wewnętrzną ochronę usług cyfrowych, które miasto oferuje, a jednocześnie zapewnić mieszkańcom prosty dostęp do nich. Ma przyczynić się do rozwoju infrastruktury sieciowej, wdrożenia lub aktualizacji polityk bezpieczeństwa informacji, wdrożenia środków zarządzania ryzykiem w cyberbezpieczeństwie, mechanizmów i środków zwiększających odporność na ataki z cyberprzestrzeni, podniesienia poziomu wiedzy i kompetencji urzędników w tym zakresie, przeprowadzenia audytów potwierdzających uzyskanie wyższego poziomu odporności na cyberzagrożenia.

- Zależy nam, by Polska we wspólnocie lokalnej była tak samo bezpieczna jak na płaszczyźnie rządowej. Dzisiaj mamy jedne z najlepiej ocenianych w Europie i na świecie instytucji, które chronią Polskę, zwłaszcza że ataków naszych wrogów cały czas przybywa. W 2023 r. takich incydentów krajowych było ponad 80 tys., a więc o 100% więcej niż w 2022 r. Dzieje się to przede wszystkich w obszarze samorządowym, który jest najmniej monitorowany - opowiadał wicepremier.

- Miasta, które chcą się rozwijać w oparciu o nowoczesne technologie, muszą być bezpieczne. W Częstochowie wychodzimy z założenia, że powinny one służyć w życiu codziennym, czynić je prostszym i wygodniejszym. Już je wykorzystujemy, choćby poprzez pionierską aplikację "My talent", współpracę szkół zawodowych z wyższymi uczelniami. Dzięki temu, że Częstochowa jest otwarta na nowe technologie, i programowi "Teraz Lepsza Praca" rozwijamy się właśnie w tym kierunku. Liczymy, że nasz program będzie wzbogacony o cały komponent powstawania w naszym mieście nowych, jeszcze lepszych i zaawansowanych cyfrowo miejsc pracy - mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk.

W spotkaniu poświęconym cyberbezpieczeństwu i miejskim innowacjom uczestniczyli również zastępca prezydenta Częstochowy Piotr Grzybowski i dyrektor Urzędu Miasta Marek Czerwiński, odpowiedzialny za wdrożenie ochrony miejskiej cyberprzestrzeni.

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0177 seconds.