Z ostatniej chwili

Więcej cudzoziemców w statystykach ZUS, w Śląskim niewielki spadek

2024-04-22 13:04:16 informacje
img

Liczba cudzoziemców ubezpieczonych w ZUS pod koniec marca przekroczyła 1,138 mln osób. To więcej o 10,7 tys. niż w grudniu 2023. To dane dla całego kraju. Natomiast w województwie śląskim tendencja jest odwrotna. W porównaniu z danymi z końca 2023 r. liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych spadła. 

Porównując dane liczbowe z grudnia 2023 r. do marca 2024 r., możemy zauważyć niewielki spadek liczby cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w województwie śląskim. Na koniec marca liczba obcokrajowców w statystykach sześciu oddziałów ZUS w województwie śląskim wyniosła 98.847.  To o 620 osób mniej niż w grudniu ubiegłego roku. – Nie jest to duży spadek, jednak dość mocno widoczny w statystykach Oddziału ZUS w Rybniku. Z tego terenu pod koniec marca tego roku zgłoszonych było o 1,3 tys. cudzoziemców mniej niż w grudniu 2023 r. – informuje Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim. Zarówno w kraju, jak i w województwie śląskim, największą grupę wśród obcokrajowców w statystykach ZUS stanowią obywatele zza wschodniej granicy, czyli Ukraińcy, Białorusini, a następnie mieszkańcy Gruzji. To właśnie w przypadku Ukraińców i Gruzinów odnotowaliśmy największe spadki liczby cudzoziemców w województwie śląskim. 

Ukraińców w województwie śląskim ubyło o około 120 osób, a Gruzinów o około 130 osób w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2023 r. Natomiast przybyło Białorusinów. Jeśli chodzi o oddziały ZUS w województwie śląskim, największy spadek liczby ubezpieczonych cudzoziemców odnotowano z terenu działalności Oddziału ZUS w Rybniku. Pod koniec grudnia 2023 r. zgłoszonych było 20.304 cudzoziemców, a pod koniec marca tego roku 19 tys. Mniej cudzoziemców - o około 300 osób - było także zgłoszonych w marcu w Oddziale ZUS w Sosnowcu. Natomiast oddziały ZUS w Bielsku-Białej, Częstochowie, Chorzowie i Zabrzu odnotowały niewielkie wzrosty liczby zgłoszonych cudzoziemców. W Oddziale ZUS w Bielsku-Białej liczba cudzoziemców w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o ponad 400 osób, w Oddziale ZUS w Chorzowie o 375 osób.  

– Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być znacznie większa, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba pamiętać, że dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są w nich ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego. 

Fot. Freepik

 

Dane dla województwa w poszczególnych oddziałach

Bielsko-Biała – 15.105 (na 31.12.2023) – 15.518 (na 31.03.2024)

Chorzów – 21.977 (na 31.12.2023) – 22.352 (na 31.03.2024)

Częstochowa – 15.708 (na 31.12.2023) – 15.726 (na 31.03.2024)

Rybnik – 20.304 (na 31.12.2023) – 19.000 (na 31.03.2024)

Sosnowiec – 10.047 (na 31.12.2023) – 9.692 (na 31.03.2024)

Zabrze – 16.326 (na 31.12.2023) – 16.559 (na 31.03.2024)

Woj. śląskie  – 99.467 (na 31.12.2023) – 98.847 (na 31.03.2024)

Pracują i zatrudniają innych

Coraz częściej możemy zauważyć, że osoby z zagranicznym paszportem decydują się na otwieranie własnych biznesów w Polsce. W województwie śląskim pod koniec marca 3,5 tys. cudzoziemców prowadziło działalność gospodarczą. Liczba takich firm w porównaniu do grudnia 2023 r. wzrosła o ponad 300. Zatem obcokrajowcy w Polsce nie tylko są zatrudnieni na umowach o pracę czy zleceniu, ale także sami otwierają firmy i tworzą dodatkowe miejsca pracy. Najwięcej firm w naszym województwie otworzyli obywatele Ukrainy, następnie Białorusini i Niemcy. W całym kraju własny biznes prowadzi blisko 58 tys. cudzoziemców. 

Page generated in 0.0178 seconds.