Z ostatniej chwili

W końcu stycznia obradowali seniorzy

2024-02-05 11:36:01 informacje
img

29 stycznia spotkała się Miejska Rada Seniorów. Były sprawy bieżące, ale i symboliczne podziękowanie dla prezydenta Częstochowy za działania na rzecz seniorek i seniorów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    
Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk otrzymał z rąk wiceprzewodniczącej Rady Seniorów Ewy Pachury podziękowania za to, co miejski samorząd robi na rzecz osób starszych – czyli realizowanie polityki senioralnej. A jest tego sporo – to różne elementy składające się na program „Częstochowa wspiera Seniorów”, począwszy od profilaktyki zdrowotnej, przez zajęcia i treningi w miejskich obiektach sportowo-rekreacyjnych, budowę placów rekreacji na wolnym powietrzu, działalność Centrum Aktywności Seniorów i Dziennych Domów, po „Senioralia” – czyli najbardziej huczną imprezę w roku, mającą zawsze wymiar rekreacyjny, koncertowy, ale – co najważniejsze – integrujący środowisko. Także samo powołanie do życia Rady Seniorów jest elementem samorządowej troski o tę grupę, dającym jej reprezentację mającą bezpośredni dostęp do decydentów w mieście, mogącą wyrażać postulaty seniorek i seniorów, wskazywać potrzeby, doradzać.
Zasadniczą część obrad pochłonęły jednak sprawy bieżące. W posiedzeniu, obok prezydenta Częstochowy, uczestniczyły także urzędniczki Wydziału Polityki Społecznej UM, z jego naczelniczką Agnieszką Grabińską.  Omawiano m.in. pomysł, aby Częstochowa rozpoczęła starania o tytuł „Miasta Przyjaznego Starzeniu”. To miano nadawane przez Światową Organizację Zdrowia (World Health Organization – WHO), która w 2010 roku utworzyła międzynarodową „Sieć Miast i Gmin Przyjaznych Starzeniu”.  W wydanym przez WHO przewodniku wskazano obszary, które we współczesnych ośrodkach miejskich wymagają zmian, by udoskonalić proces aktywnego starzenia się społeczeństw, a są to: transport, mieszkalnictwo, szacunek i inkluzja społeczna, partycypacja społeczna i zatrudnienie, komunikacja i informacja, wsparcie społeczności i usługi zdrowotne, przestrzenie publiczne i budynki. Uzyskanie tytułu od WHO wymaga wykazania się odpowiednimi osiągnięciami we wszystkich tych obszarach.  
Wśród tematów pojawiły się także uwagi i postulaty dotyczące sprzyjającej osobom starszym korekty niektórych miejsc w przestrzeni publicznej Częstochowy. Takim punktem jest np. skrzyżowanie al. Armii Krajowej i ul. Dekabrystów – środowisko seniorów zabiega o utworzenie tam naziemnego przejścia dla pieszych obok funkcjonującego od lat przejazdu dla rowerzystów. (W tej chwili osoby starsze korzystają – tak jak pozostali – z przejścia podziemnego pod al. Armii Krajowej). Zgłoszono także uwagi dotyczące pewnych pożądanych przez seniorki i seniorów usprawnień w obrębie centrum przesiadkowego przy ul. Piłsudskiego (m.in. łatwiejszego dostępu do toalet, niewymagającego przejścia nad torami dworca do toalet od strony al. Wolności).  
Przypomnijmy: najogólniejszym celem Miejskiej Rady Seniorów jest służenie temu środowisku poprzez reprezentowanie jego interesów wobec miejskich władz samorządowych. Ciało to ma charakter opiniodawczy, konsultacyjny, doradczy, może też wychodzić z własnymi inicjatywami. Działa m.in. na polach przeciwdziałania marginalizacji osób starszych, wspierania ich aktywności, przełamywania związanych z nimi stereotypów, a także promocji zdrowia, rozwoju form wypoczynku dla seniorek i seniorów czy ich dostępu do edukacji i kultury.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM) 

Page generated in 0.0199 seconds.