Z ostatniej chwili

Trwa termomodernizacja Miejskiego Przedszkola nr 8

2024-04-16 11:45:16 informacje
img

Zaawansowane są już prace związane z „odnowieniem” i poprawą efektywności energetycznej budynku kolejnego miejskiego przedszkola. MP 8 zyska też w tym roku nową instalację centralnego ogrzewania – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Stan prac sprawdzał – m.in. wraz z przedstawicielami Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta –prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.
Zakres robót w budynku Miejskiego Przedszkola nr 8 przy alei Wojska Polskiego 73 to m.in.:  wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych i fundamentów, a także docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana okien, parapetów, drzwi, wykonanie docieplenia dachu wraz z podniesieniem kominów, wykonanie nowych obróbek blacharskich, pasów podrynnowych, rynien, rur spustowych, montaż nowych opraw na elewacjach, skucie zadaszenia nad schodami, wykonanie części kanalizacji deszczowej z rur spustowych, wykonanie nowych schodów zewnętrznych, wykonanie nowego zadaszenia z daszków systemowych i wymiana instalacji odgromowej.
Opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej z opinią ornitologiczną i nadzorem autorskim  zajęła się firma „Gawłowski”, nadzór inwestorski pełni firma PARCELA, natomiast wykonawcą robót budowlanych jest  DAW-BUD – Firma Remontowo-Budowlana z Rudnika Wielkiego (umowa z listopada ubiegłego roku). Koszt całości to 1 mln 121 tys. zł, a termin realizacji – koniec sierpnia 2024 r.
Inwestycja jest prowadzona w ramach miejskiego programu modernizacji obiektów użyteczności publicznej.
Osobnym zadaniem w MP 8, które będzie realizowane od maja – po zakończeniu sezonu grzewczego, jest modernizacja centralnego ogrzewania. Nowa instalacja zostanie wykonana z rur stalowych, zamontowane zostaną także nowe stalowe grzejniki płytowe wyposażone w zawory termostatyczne. Wykonawcą robót, które mają się zakończyć na początku października, jest firma Eko Technologie.com z Częstochowy. Koszt tej inwestycji to ponad 195 tys. zł.

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.0165 seconds.