Z ostatniej chwili

Trasy rowerowe – kolejne umowy podpisane

2024-04-10 10:32:53 informacje
img

Samorządowcy z Częstochowy i okolic zawarli kolejne partnerstwa dotyczące budowy dróg rowerowych. Trasa 609 będzie miała 101 km na terenie subregionu, a trasa 6 – 52 km – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    
Oba projekty będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego na lata 2021-2027 (alokacja Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych). Liderem projektu jest Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, a jego partnerami samorządy subregionu, przez których terytorium przebiegają planowane trasy.
Trasa nr 609 ma rangę regionalną (wojewódzką). Obejmuje województwa: śląskie, małopolskie i łódzkie. Jej przebieg na obszarze Subregionu Północnego Województwa Śląskiego ma prowadzić przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kamienica Polska, Kłobuck, Konopiska, Lipie, Myszków, Opatów, Poczesna, Popów, Poraj, Wręczyca Wielka, Żarki i to włodarze tych samorządów podpisali 5 kwietnia umowę partnerstwa w częstochowskim Starostwie Powiatowym. Długość planowanej trasy rowerowej na obszarze Subregionu to 101 km.
Trasa nr 6 jest trasą krajową biegnącą równoleżnikowo przez obszar całego kraju, łącząc województwo dolnośląskie, opolskie, łódzkie, świętokrzyskie, mazowieckie oraz lubelskie.  Jej przebieg na mapie Subregionu Północnego wyznaczono przez gminy: Blachownia, Częstochowa, Kruszyna, Mykanów, Rędziny. Długość tej trasy rowerowej na obszarze Subregionu to docelowo 52 km.
Obie trasy zostaną zaprojektowane i wykonane zgodnie z założeniami i wytycznymi zawartymi  w Regionalnej Polityce Rowerowej wraz z planem sieci regionalnych tras rowerowych dla Województwa Śląskiego.
W uroczystości podpisania umów 5 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Częstochowie wzięli udział: ze strony Związku Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego – członek zarządu, starosta częstochowski Krzysztof Smela oraz dyrektor Biura Związku Wojciech Ostaszewski, a ze strony partnerów projektu burmistrzowie: Blachowni – Sylwia Szymańska, Kłobucka – Jerzy Zakrzewski, Myszkowa – Włodzimierz Żak i Żarek – Klemens Podlejski; wójtowie: Konopisk – Jerzy Żurek, Kruszyny – Jadwiga Zawadzka, Lipia – Bożena Wieloch, Mykanowa –Dariusz Pomada, Opatowa – Bogdan Sośniak, Poczesnej – Krzysztof Ujma, Popowa – Jan Kowalik, Poraja – Katarzyna Kaźmierczak, Rędzin – Paweł Militowski i Wręczycy Wielkiej Tomasz Osiński, a także prezes Paula Wypych i Włodzimierz Tutaj – ze strony Częstochowskiej Organizacji Turystycznej. Zadaniem CzOT będzie prowadzenie – w kontekście realizowanych inwestycji – kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej korzystania z niskoemisyjnego transportu zbiorowego i ruchu niezmotoryzowanego.
W samej Częstochowie trasa 609 z przebiegiem 2,2 km prowadzić będzie: od granic z gminą Konopiska Drogą Wojewódzką nr 908 – do drogi technicznej przy autostradzie oraz drogą techniczną przy A1 w kierunku północnym – ponownie do granicy gminy Konopiska.
Z kolei trasa 6 w Częstochowie obejmie 16 km (w tym 6 km nowych dróg) i prowadzić ma: od granicy z gminą Blachownia ul. Drzewną do istniejącej infrastruktury rowerowej w ul Przejazdowej i ul. Głównej (DK46), następnie ul. Przestrzenną w kierunku rzeki Stradomka, wałami Stradomki w kierunku Warty – do połączenia ze wspólnym przebiegiem trasy rowerowej nr 17 biegnącej wzdłuż rzeki do węzła Jana Pawła II z dawną DK1, wreszcie istniejącą infrastrukturą rowerową w alei Jana Pawła II, ul. Warszawskiej i ul. Rędzińskiej do granicy miasta z gminą Rędziny.
4 kwietnia w Urzędzie Miasta Częstochowy podpisano umowę partnerstwa dotyczącą trasy rowerowej nr 17. Informacje na ten temat i szerszy opis rowerowego projektu w informacji ROWEREM PRZEZ JURĘ.

Fot. Patrycja Witkowska (Starostwo Powiatowe), Urząd Miasta Częstochowy 

Page generated in 0.019 seconds.