Z ostatniej chwili

Święto Uniwersytetu Jana Długosza 2024

2024-06-03 00:03:40 informacje
img


Święcie Uczelni w poniedzizałek 3 czerwca odbędzie się na Uniwersytecie Jana Długosza
Jego najważniejszym punktem będzie wręczenie godności Doktora Honoris Causa prof. Jerzemu Buzkowi.
W programie zaplanowano również: uroczystą promocję doktorów habilitowanych i doktorów, wręczenie dyplomów gratulacyjnych profesorom tytularnym, dyplomu „Primus In Schola Doctorale”, dyplomów „Primus In Universitate” oraz „Primus In Facultate”, przemówienia zaproszonych gości, odczytanie listów gratulacyjnych, spotkanie okolicznościowe.
Uroczystość poprzedzi briefing prasowy w Sali Senatu UJD, w trakcie którgo zostanie podpisane porozumienie dotyczące współpracy pomiędzy Uczelnią a Stowarzyszeniem Kultury Fizycznej „Częstochowska Siatkówka”. Strony uzgodniły zakres współpracy.
Wydział Sztuki Uniwersytetu w ramach Święta Uczelni przygotował Wieczór Uniwersytecki, który odbędzie się w Filharmonii Częstochowskiej o godz. 19.00. Koncert jest dedykowany prof. dr. hab. Jerzemu Buzkowi.
Wystąpią: Robert Gawroński - fortepian, Jakub Brawata - fortepian, Marcin Serwaciński - perkusja, Filip Filipski – perkusja, Akademicki Chór Uniwersytetu Jana Długosza pod dyrekcją Marka Kudry.
W programie: M. Ravel, A. Arutiunian, A. Babadjanian i inni.
W ramach Święta Uczelni odbędzie się też WYSTAWA, twórczości artystyczną pedagogów Wydziału Sztuki UJD. Swe prace przedstawią: z Katedry Grafiki - Tomasz Chudzik, Aleksandra Jakubczak, Marta Śliwiak, Aleksandra Lasoń, Katarzyna Winczek, Witold Zaręba, Artur Lubos, Paweł Delekta, Krystyna Szwajkowska, Agnieszka Półrola, Hanna Rozpara, Barbara Czapor-Zaręba, Andrzej Desperak, Anna Tarnowska; z Katedry Malarstwa (w tym wykładowcy fotografii) - Jakub Dziewit, Jadwiga Janowska, Jerzy Piwowarski, Justyna Warwas, Marcin Wieczorek, Mateusz Pawełczyk, Adam Rokowski, Rafał Siderski, Magdalena Snarska, Janusz Pacuda.
Wieczór Uniwersytecki poprowadzi: Ewa Grabowska-Lis.
Kierownik artystycznego cyklu Wieczorów Uniwersyteckich: Maciej Zagórski.
Kurator wystawy: Witalij Bohatyrewicz.

Page generated in 0.0161 seconds.