Z ostatniej chwili

Stypendia artystyczne 2024

2024-04-05 23:45:36 informacje
img

W tym roku przyznano 10 stypendiów artystycznych Prezydenta Miasta Częstochowy - cztery w dziedzinie sztuk plastycznych, trzy w dziedzinie muzyki, dwa w ramach upowszechniania kultury i jeden w dziedzinie tańca - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miata.
Owocami tegorocznych stypendiów powinny być m.in.: wystawa fotografii „Suntochowa. Częstochowa. Solarigrafie”, projekty „Częstochowa (Nigdy) Nieistniejąca” i „Nowa Synagoga w Częstochowie jako miejsce (nie)pamięci”, cykl spotkań „Porozmawiajmy o fotografii” i realizacja projektu „Moje miasto jest...”, cykle koncertów, cykl zajęć muzycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym, projekt „Terapia ruchem – ACTIV SENIOR” i wystawy malarstwa „Transformacja”. Ma powstać również mural inspirowany ostatnim autoportretem artysty malarza Jarosława Kobyłkiewicza.
Podczas uroczystości w Ratuszu Miejskim stypendia wręczał prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, który podkreślał, jak duże znaczenie dla rozwoju miasta mają uzdolnione i kreatywne osoby.
- Cieszę się, że samorząd w ten sposób wspiera Waszą działalność, a same stypendia stają się impulsem do wyznaczania przez Was nowych celów i projektów. Wy z kolei jesteście naszymi ambasadorami - mówił.
Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja muzyczna ubiegłorocznych stypendystów – Oliwii Gajdy i Roberta Purgała.
W Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Częstochowy złożono w sumie 32 wnioski stypendialne, w tym najwięcej - 11 w dziedzinie muzyki i 10 - sztuk plastycznych.
Zgodnie z zapisami regulaminu o przyznaniu stypendium decydowała wartość merytoryczna danego przedsięwzięcia artystycznego, opracowanego przez kandydatkę/kandydata do stypendium (przede wszystkim unikatowa tematyka projektu wyróżniająca go spośród innych rozpatrywanych w danej dziedzinie), dotychczasowe osiągnięcia kandydatki/kandydata, właściwe udokumentowanie wniosku oraz wpływ projektu stypendialnego na życie kulturalne Częstochowy.

Stypendyści Prezydenta Miasta Częstochowy w 2024 r.
TANIEC
* Dominika KISZTELIŃSKA

UPOWSZECHNIANIE KULTURY
* Olga DESPERAK
* Wiktoria MORAWSKA

MUZYKA
* Liliana KAROLCZYK
* Robert PURGAŁ
* Wiktoria SZTONDER

SZTUKI PLASTYCZNE
* Piotr CIEŚLAK
* Jarosław DUMAŃSKI
* Marek LASKOWSKI
* Łukasz WŁODARCZYK

Fot.: Grzegorz Skowronek / UM

Page generated in 0.0178 seconds.