Z ostatniej chwili

Strażacy ochotnicy ze Śląska liderami w ogólnopolskiej eko akcji

2024-01-18 11:22:58 informacje
img

102 jednostki z woj. śląskiego uczestniczą w ogólnopolskim projekcie OSP na Straży Środowiska. W czasie 126 zbiórek tysiące kilogramów elektrycznych śmieci trafiło do profesjonalnych zakładów przetwarzania. W OSP Przystajń, w której zebrano 31.000 kg  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, podsumowano efekty akcji. Wydarzeniu towarzyszyły warsztaty edukacyjne dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Akcję patronatem honorowym objęły: Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Lasy Państwowe oraz Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej.

* Możliwości i wykorzystane szanse

OSP na straży środowiska jest rozwinięciem projektu Elektryczne Śmieci, który obejmuje swym zasięgiem ponad 90 miast w całej Polsce, głównie powyżej 40 tys. mieszkańców. Ale potrzeba selektywnej zbiórki elektroodpadów dotyczy również mniejszych miejscowości, także tych położonych na obszarach wiejskich. – Dzięki zaangażowaniu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych mieszkańcy tych regionów, w tym województwa śląskiego zyskali możliwość szybkiego, bezproblemowego i bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Każda lokalna remiza, przystępując do projektu, może zorganizować zbiórkę elektroodpadów i pozyskać w ten sposób dodatkowe fundusze np. na doposażenie swojej jednostki czy szkolenia. OSP Gołuchowice, OSP Przystajń, OSP Kalety, OSP Zebrzydowice to tylko kilka jednostek, z których warto brać przykładpodkreśla Weronika Zawadzka z MB Recycling. Do projektu przystąpiło już 773 jednostki z całego kraju. Każda zbiórka elektrycznych śmieci to realne wsparcie lokalnych strażaków-ochotników, ale także środowiska naturalnego. 

Integralnym elementem projektu pozostaje edukacja ekologiczna prowadzona przez Fundację Odzyskaj Środowisko. W ramach wydarzenia Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze mogły wziąć udział w warsztatach artystycznych trash art., zagrać szachami z recyklingu elektrycznych śmieci czy sprawdzić swoją sprawność w ekosztafecie. Wspólnym mianownikiem pozostaje edukacja na temat prawidłowego postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. – Cieszę się, że Młodzieżowe Drużyny Strażackie, druhny i druhowie, a także społeczność lokalna miały okazje zobaczyć praktyczny wymiar recyklingu. Budowanie świadomości ekologicznej przekłada się na tworzenie smart community, dla której naturalna jest dbałość o środowisko naturalne. Najwyższy czas na szachowe otwarcie. Grając dla środowiska, wszyscy zwyciężymy – podsumowuje Krzysztof Kieszkowski, prezes Fundacji Odzyskaj Środowisko. 

***

Organizatorami Projektu OSP na Straży Środowiska są: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Elektryczne Śmieci, MB Recycling, Fundacja Odzyskaj Środowisko. Więcej o projekcie:

https://elektrycznesmieci.pl/osp-na-strazy-srodowiska/

Page generated in 0.0185 seconds.