Z ostatniej chwili

Starania o 50 mln zł

2024-03-08 10:18:29 informacje
img

Gmina Żarki jest członkiem Klastra Energii Powiatu Myszkowskiego i od ponad dwóch lat stara się współpracować z pozostałymi członkami na rzecz rozwoju  gospodarki energetycznej regionu. Na kolejnym posiedzeniu członków znalazła się wśród tematów sprawa zapisów we wniosku o dofinansowanie, który będzie składany do Ministerstwa Rozwoju i Technologii w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W ramach zadania planuje się pozyskać wsparcie finansowe w wysokości 50.000.000 zł dla wszystkich członków klastra. Do głównych założeń wniosku zaplanowanych do realizacji na terenie Gminy Żarki należy sfinansowanie instalacji fotowoltaicznych wraz z magazynami energii na budynkach użyteczności publicznej oraz budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MV wraz z magazynem energii na potrzeby oświetlenia ulicznego. Zadania mają przyczynić się do ograniczenia emisji pyłów i gazów do atmosfery, zapewnić bezpieczeństwo energetyczne, poprawić jakość powietrza atmosferycznego, rozwijać  proekologiczną infrastrukturę do wytwarzania, magazynowania i przesyłu energii elektrycznej.

Będzie to już drugi wniosek w ramach współdziałania, bowiem w ubiegłym roku złożono wniosek do Ministerstwa Rozwoju i Technologii o dofinansowanie działań   przedinwestycyjnych. Zgłoszenie dotyczyło „Instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne”. Jest ono nadal sprawdzane przez pracowników ministerstwa.

* Czym jest Klaster Energii Powiatu Myszkowskiego?

Gmina Żarki na podstawie porozumienia jest członkiem Klastera Energii Powiatu Myszkowskiego wraz z czterema gminami sąsiednimi, Powiatem Myszkowskim oraz Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego, który jest Liderem Klastra.

Klaster to platforma współpracy pomiędzy jednostkami jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcami i innymi podmiotami deklarującymi włączenie się w  realizację misji klastra. Misją Klastra jest natomiast współpraca inwestycyjna, naukowa, badawcza prowadząca do rozwoju nowoczesnej, efektywnej i niskoemisyjnej lokalnej gospodarki energetycznej, poprawa lokalnego i subregionalnego bezpieczeństwa energetycznego oraz wzmocnienie lokalnej gospodarki dzięki optymalizacji wykorzystania lokalnie dostępnych zasobów energetycznych, w tym ze źródeł odnawialnych.

Page generated in 0.0172 seconds.