Z ostatniej chwili

Stadion Rakowa - prace nad studium wykonalności rozpoczęte

2024-04-02 08:45:20 informacje
img

Stadion Rakowa - prace nad studium wykonalności rozpoczęte
Miasto podpisało umowę na studium wykonalności budowy nowego stadionu piłkarskiego, jednocześnie rozpoczęły się prace nad rozbudową zaplecza treningowo-szkoleniowego na obecnym stadionie Rakowa. Będą kosztować ponad 18 mln zł - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.   
Odbyło się już pierwsze robocze spotkanie władz miasta i przedstawicieli klubu z prezesem warszawskiej firmy Agraria, która w ciągu 4 miesięcy ma przygotować studium.
Opracowanie w pierwszej części będzie zawierać analizę rynku stadionów, ze względu na wielkość widowni, w skali miasta, regionu i Polski, a także oszacowanie popytu i zainteresowania potencjalnych użytkowników ze wskazaniem optymalnej wielkości obiektu w kontekście celów i potrzeb klubu.
Druga część to analiza techniczna i finansowa z opisem stanu oraz parametrów istniejącej infrastruktury, oceną potencjalnych lokalizacji, schematem funkcjonalnym obiektu, wskazaniem kluczowych elementów, w tym optymalnej wielkości trybun (zgodnie z wytycznymi PZPN) oraz możliwych rozwiązań projektowych. Ta część zawierać będzie także analizę kosztów realizacji inwestycji oraz przewidywanych kosztów eksploatacji.
Trzecia część to identyfikacja zadań i ryzyk mających wpływ na przedsięwzięcie, a czwarta – wnioski i rekomendacje.
Studium będzie więc określić m.in. wskazania dotyczące lokalizacji i wielkości stadionu, jego wstępną koncepcję architektoniczną oraz analizę finansową planowanej inwestycji.
Opracowanie powinno być gotowe w połowie lipca. Zostało zlecone firmie wyłonionej w konkursie ofert kosztem 157 tys. zł brutto.
Na obecnym stadionie Rakowa przy ul. Limanowskiego trwają natomiast roboty w ramach II etapu rozbudowy Centrum Piłki Nożnej, które dotyczą m.in. powiększenia dwóch budynków klubowych o część regeneracyjno-rehabilitacyjną, szkoleniową oraz sale treningowo-dydaktyczne, a także budowy nowego boiska treningowego z zapleczem sanitarno-medycznym, wraz z zagospodarowaniem terenu i ciągami komunikacyjnymi.
Inwestycja jest realizowana kosztem 18 mln 149 tys. zł (z dofinansowaniem w wysokości ponad 9 mln zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki). Ma się zakończyć najpóźniej do połowy przyszłego roku. Jej realizatorem jest firma AMB Budownictwo Krzysztof Prokop.
15 marca w spotkaniu na MSP Raków, w czasie którego mówiono o studium wykonalności dotyczącym nowego obiektu oraz harmonogramie prac związanych z obecnie realizowanym zadaniem, wzięli udział m.in.: prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk i naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM Michał Konieczny, ze strony Rakowa – wiceprezes Dawid Krzętowski oraz Grzegorz Kowalczyk, a także prezes Agrarii Wiesław Smolec.
Wcześniej przedstawiciele miasta i klubu byli na terenie budowy, gdzie rozmawiali z jej kierownikiem oraz inspektorami nadzoru inwestorskiego.   

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.017 seconds.