Z ostatniej chwili

Środki dla Rodzinnego Domu Pomocy Fundacji „Oczami Brata”

2024-04-18 11:00:39 informacje
img

Decyzja Wojewody Śląskiego o przyznaniu środków dla Częstochowy z 15 kwietnia umożliwiła rozstrzygnięcie miejskiego konkursu, dzięki czemu przekazane będą fundusze na działanie RDP w domu „Oczami Brata”.  

Jak tłumaczy Biuro Prasowe Urzędu Miasta, wojewoda śląski trzy dni temu podjął decyzję o przyznaniu środków dla miasta Częstochowy na utworzenie pierwszego w Częstochowie Rodzinnego Domu Pomocy dla 8 mieszkańców – osób z niepełnosprawnością. Na tej podstawie Prezydent Częstochowy – zgodnie z rekomendacją komisji konkursowej – na „Świadczenie usług opiekuńczych i bytowych w formie rodzinnego domu pomocy…” 16 kwietnia podjął decyzję o przyznaniu środków dla Fundacji Oczami Brata. 

Po złożeniu przez Fundację wniosku dotyczącego Rodzinnego Domu Pomocy miasto prowadziło działania, by rozpoznać możliwości  prawne i finansowe uruchomienia placówki we wskazanym przez Fundację budynku. Podjęto również działania, które po przyjęciu budżetu umożliwiły ogłoszenie konkursu ofert na prowadzenie RDP.

Zadanie to zostało wpisane do Rocznego Programu Współpracy Miasta Częstochowy z organizacjami pozarządowymi na 2024 r., przyjętego Uchwałą Rady Miasta w listopadzie ub.r.
W 2023 r. miasto oczekiwało na pojawienie się konkursu ogłaszanego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej umożliwiającego dofinansowanie utworzenia RDP. Dopiero 12 grudnia 2023 r. został ogłoszony przez Ministerstwo program rozwoju rodzinnych domów pomocy na 2024 r., co było istotnym elementem podjęcia decyzji w sprawie prowadzenia tego zadania (konkurs ministerialny, przy szczupłości środków miejskich, dawał perspektywę współfinansowania usług opiekuńczych i bytowych w formie Rodzinnego Domu Pomocy ze środków ministerialnych).
Samorząd podejmuje decyzje dotyczące realizowanych zadań po przyjęciu budżetu na dany rok.
Zatem niedługo po przyjęciu budżetu kolegium Prezydenta Miasta podjęło decyzję o ogłoszeniu konkursu ofert na prowadzenie pierwszego w Częstochowie rodzinnego domu pomocy, jednocześnie starając się o środki ministerialne.
Konkurs ten został obecnie rozstrzygnięty – tuż po decyzji przyznającej Częstochowie dofinansowanie ze środków administracji rządowej. Dzięki temu środki na prowadzenie Rodzinnego Domu Pomocy będą pochodzić mniej więcej w 50% ze środków miejskich, ministerialnych plus odpłatność podopiecznych RDP (w zależności od ich dochodów).

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0165 seconds.