Z ostatniej chwili

Rewitalizacji Gminy Żarki ciąg dalszy – mieszkańcu wyraź opinię

2024-05-31 12:27:33 informacje
img

Gmina Żarki rozpoczęła proces rewitalizacji w 2016 r., jego zadaniem jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy zarówno w sferze społecznej, jak i gospodarczej, środowiskowej, funkcjonalno-przestrzennej oraz technicznej. W tym celu opracowano Gminny Program Rewitalizacji, w ramach którego przewidziano szereg działań do wykonania na przestrzeni lat 2016–2023.

Obecnie prowadzone są prace nad „Oceną aktualności i stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Żarki na lata 2016–2023”. W ramach tych prac zapytano mieszkańców, jak oceniają jakość życia w naszej gminie, ale także jak ocenią do tej pory zrealizowane zadania rewitalizacyjne. Pytających bardzo interesuje też przyszłość, czyli poznanie opinii mieszkańców, co w kolejnych latach powinno być zrealizowane, na co w rewitalizacji gminy Żarki powinniśmy postawić, gdzie mieszkańcy widzą największe potrzeby.

Ankieta dostępna jest pod linkiem: http://limesurvey.cds.krakow.pl/index.php/988179?newtest=Y&lang=pl_

Wypełnienie ankiety zajmie Państwu około 10 minut. Ankieta jest anonimowa.

Page generated in 0.0177 seconds.