Z ostatniej chwili

Rekrutacja do przedszkoli

2024-02-07 12:43:48 informacje
img

Wkrótce rozpoczyna się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Częstochowie. Obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym objęte są dzieci 6-letnie. Natomiast wszystkie dzieci 3-, 4- i 5-letnie mają prawo do wychowania przedszkolnego – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Rekrutacja będzie prowadzona w trzech etapach.

I ETAP
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie do 23.02.2024 r. potwierdzają w swojej placówce wolę  kontynuacji wychowania przedszkolnego dziecka w kolejnym roku szkolnym. Brak potwierdzenia w powyższym terminie będzie równoznaczny z rezygnacją z miejsca w przedszkolu/oddziale przedszkolnym.

II ETAP
Rekrutacja dla nowych kandydatów (nie uczęszczających do żadnego przedszkola/oddziału przedszkolnego) odbędzie się w dniach 4 - 15 marca 2024 r. z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Adres do zalogowania dla kandydatów zostanie udostępniony w dniu rozpoczęcia rekrutacji na stronie www.czestochowa.pl oraz na stronach internetowych przedszkoli i szkół prowadzących nabór. Wnioski w systemie elektronicznym można wypełniać od godz. 8.00 w dniu 04.03.2024 r. System zostanie zamknięty 15.03.2024 r. o godz. 15.00.

III ETAP
Postępowanie uzupełniające odbędzie się pod warunkiem posiadania wolnych miejsc wychowania przedszkolnego w terminie 22 - 29 maja 2024 r.

W elektronicznej rekrutacji weźmie udział 37 przedszkoli miejskich, 6 zespołów szkolno-przedszkolnych, 5 szkół podstawowych, w których mogą funkcjonować oddziały przedszkolne oraz 3 przedszkola niepubliczne realizujące wychowanie przedszkolne na takich samych zasadach, jak przedszkola miejskie.


Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.