Z ostatniej chwili

Przegląd inwestycji komunalnych 2023

2024-03-07 13:49:15 informacje
img

Remonty w szkołach czy „budowlane” zadania Budżetu Obywatelskiego – to stały element pracy Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych. Rok 2023 przyniósł też finał dwóch dużych zadań – budowy od podstaw nowej siedziby przedszkola w Gnaszynie oraz termomodernizacji TZN - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wartość zeszłorocznych zadań realizowanych z budżetu Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych UM sięgnęła ponad 39,5 mln zł. Kwota ta objęła zarówno wydatki bieżące (remonty inwestycyjne) – ponad 6 mln zł, jak i majątkowe (budowę nowej infrastruktury) – ponad 33 mln zł. 

– Choć zeszły rok był kolejnym, w którym pozbawione należytego finansowania samorządy miały do dyspozycji bardzo ograniczone budżety, to rzut oka na listę zakończonych inwestycji, nie tylko tych drogowych, daje powody do zadowolenia – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. –  Wieści o funduszach odblokowywanych dla Polski przez Unię Europejską dają nadzieję, że już niedługo miasto będzie miało na inwestycje więcej pieniędzy. Nie tylko na te największe i najdroższe – np. drogowe – ale średnie i mniejsze, a oczekiwane, potrzebne i dobrze służące na co dzień naszym mieszkankom i mieszkańcom.

Mniejsze lub większe prace modernizacyjne w placówkach oświatowych muszą być prowadzone na okrągło. W zeszłym roku dachy odnowiono w szkołach podstawowych nr 9, 29, 49 oraz w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5. Instalacje centralnego ogrzewania wymieniono w SP nr 12 oraz SP nr 38. SP nr 49 ma od zeszłego roku świeżo wyremontowaną salę gimnastyczną. Wszystkie te roboty w szkołach podstawowych kosztowały ok. 1,7 mln zł (razem ze sporządzonymi w 2023 r. projektami technicznymi remontów, które są do zrobienia w najbliższym czasie).

Remonty nie ominęły innych typów szkolnych placówek. I tak w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 – kosztem ponad 256 tys. zł – wyremontowano salę gimnastyczną. „Centralne” wymieniono w miejskich przedszkolach nr 20 i 37, a stolarkę okienną w MP nr 35. W MP nr 16 odnowiono dach, a w MP nr 9 – chodnik. Na te „przedszkolne” roboty remontowe wydano w sumie 952 tys. zł.

Wśród „ogólniaków” natomiast na remonty załapały się dwie szkoły – „Traugutt” i „Norwid”. W tym pierwszym liceum do wymiany poszły drzwi wewnętrzne, w drugim wyremontowano korytarze. Wartość wszystkich zeszłorocznych zadań remontowych dotyczących liceów to ponad 492 tys. zł. 

Czasami budowlane „liftingi” już niewiele pomogą – wtedy trzeba konstruować coś od zera. Rok 2023 przyniósł finał budowy prowadzonej od samych fundamentów – czyli nowej siedziby Miejskiego Przedszkola nr 29 w Gnaszynie. Ładny, dwukondygnacyjny budynek zastąpił poprzedni, już mocno wysłużony. Nowy obiekt wyposażono w takie rozwiązania „eko” jak pompy ciepła czy fotowoltaika. Zrobiono nowe dojazdy, chodniki, parkingi. Koszt tego wszystkiego wyniósł ponad 11 mln zł, z czego 5 mln zł miastu udało się pozyskać z inwestycyjnej części Funduszu Polski Ład.

Cały poprzedni rok w jednej z największych i najbardziej zasłużonych częstochowskich szkół średnich – Technicznych Zakładach Naukowych – przebiegał pod znakiem wielkiej termomodernizacji, połączonej m.in. z montażem nowej instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji odgromowej oraz częściową wymianą stolarki. Całość robót w budynkach mieszczących nie tylko TZN, których standard wcześniej pozostawiał wiele do życzenia, kosztowała ponad 13,6 mln zł, z czego pozyskane przez miejski samorząd unijne dofinansowanie wyniosło 9,2 mln zł.

Po termomodernizacji wartej prawie 780 tys. zł jest też Miejskie Przedszkole nr 14.  Natomiast za ponad 566 tys. zł  gruntowną przebudowę przeszły sanitariaty w Szkole Podstawowej nr 12. 

Zeszłoroczne wydatki w ramach programu budowy boisk i bieżni lekkoatletycznych to łącznie ponad 1,2 mln zł. Miasto wspierało się tutaj środkami pozyskanymi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wśród zakończonych zadań znalazła się budowa boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ekonomicznych – na poliuretanowej nawierzchni można tam grać w piłkę ręczną, siatkową, koszykówkę i tenisa. Przy SP nr 36 powstała bieżnia, a przy SP nr 38 zrealizowano zabudowę instalacji odwodnienia z pompownią wód opadowych.

Wśród drobniejszych zadań była rozbudowa placu zabaw przy SP nr 53 o huśtawkę dla dzieci z niepełnosprawnościami. Z kolei na terenie liceum „Norwida” zbudowano drogę wewnętrzną z odwodnieniem.

Dział wydatków „kultura fizyczna” zdominowała w 2023 roku modernizacja stadionu Skry Częstochowa przy ul. Loretańskiej. Wymieniono tam sztuczną murawę boiska, zainstalowano podgrzewanie płyty zgodnie z wymogami PZPN, poprawiono system odwodnienia, wydzielono parkingi, postawiono ogrodzenie zgodne z obecnymi standardami. Wartość prac przy tej inwestycji w 2023 r. to  ponad 4,2 mln zł – w tej kwocie udział pozyskanych przez miasto środków z Polskiego Ładu to aż 4 mln zł (całość inwestycji kosztowała 6 mln zł, z tego 5 mln dofinansowania).

Równolegle na stadionie finalizowana była – jako zadanie BO - rozbudowa budynku klubowego Skry. Docelowo do rozwiązania pozostaje jeszcze problem trybun, które nie mieszczą się w obrębie działki będącej w dyspozycji administratora i użytkownika obiektu, dlatego nie dało się ich zrealizować w ramach zadania (obecnie trwają negocjacje z PKP, dotyczące możliwości zamiany działek).

Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZ) nadzorował też – jak co roku – szereg remontów i inwestycji z Budżetu Obywatelskiego. Sfinansowane z BO remonty dotyczyły boiska przy SP nr 8 oraz chodnika w rejonie Spółdzielni Mieszkaniowej Nasza Praca – ich wartość wyniosła łącznie ponad 82 tys. zł. Także w ramach BO wyremontowano posadzki budynku kwarantanny w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Gilowej (131,5 tys. zł) oraz schody przy Miejskiej Galerii Sztuki (60 tys. zł).

Natomiast zeszłoroczne zadania inwestycyjne z BO to: budowa placu zabaw przy SP nr 19 (263 tys. zł), rozbudowa placu zabaw i gier przy SP nr 12 (228 tys. zł) oraz placu zabaw przy ul. Zaciszańskiej (192 tys. zł), budowa placu street workout na Rakowie (248 tys. zł) oraz toru Ninja/OCR na Północy (193 tys. zł). Dzięki BO powstało też boisko pokryte sztuczną trawą wraz z oświetleniem przy ul. Łukasińskiego 40 (1,1 mln zł), przy szkole, w której uczą się młodzi adepci Rakowa Częstochowa.  

W ramach inicjatywy lokalnej Wydział IZ nadzorował w zeszłym roku głównie budowę odcinków kanalizacji sanitarnej w różnych punktach Częstochowy. Łączna wartość robót to ponad 648 tys. zł. Kanalizacja taka powstała w rejonie ul. Skalnej (ponad 70 metrów bieżących, 4 przyłącza), ul. Sikorskiego (ponad 152 mb, 5 przyłączy) czy w bocznej drodze od ul. Kusocińskiego (51 mb, 2 przyłącza). Kanał sanitarny powstał w rejonie ul. Małopolskiej (ponad 195 mb, 4 przyłącza), a w rejonach ulic Muszyńskiej i Limanowskiej – kanalizacja sanitarna i sięgacze (ponad 302 mb, 7 przyłączy). Także w formule inicjatywy lokalnej pomieszczenie klubowe KOS Victoria 1922 przy ul. Krakowskiej zostało zaadaptowane na szatnię z węzłem sanitarnym dla sportowców (kosztem 49 tys. zł).

Wymienione  przedsięwzięcia zakończone w 2023 r. nie wyczerpują listy inwestycji zrealizowanych w minionym roku przez wydziały Urzędu Miasta. Dla pełnego obrazu do wyżej wspomnianych trzeba by dodać inwestycje sfinalizowane np. przez Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, a także jednostki budżetowe Gminy, w tym Miejski Zarząd Dróg czy Centrum Usług Komunalnych.

Miniony rok był rekordowy, jeżeli chodzi o skalę wydatków inwestycyjnych miasta, m.in. z uwagi na zakres prac przy trzech głównych zadaniach drogowych (przebudowie DK-91 i DK-46, przedłużeniu ul. Korfantego). Na miejskie inwestycje wydano w sumie 565,5 mln zł, co stanowiło 26,1% wydatków budżetu miasta Częstochowy ogółem.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0159 seconds.