Z ostatniej chwili

Przedłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności

2024-01-02 11:00:24 informacje
img

30 grudnia weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
W myśl ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które zachowało ważność albo którego okres ważności upłynął pomiędzy 5 sierpnia 2023 r. a 30 września 2024 r., zachowuje ważność do 30 września 2024 r., jednak nie dłużej niż do dnia, w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0163 seconds.