Z ostatniej chwili

Pozimowe naprawy i akcje drogowców

2024-03-28 10:58:57 informacje
img

Nie tylko remonty cząstkowe nawierzchni jezdni, wymiany dywaników asfaltowych czy równanie dróg gruntowych wraz z ich wzmocnieniami odbywają się w mieście. Miejski Zarząd Dróg - w ramach bieżącego utrzymania infrastruktury drogowej, mostowej i kanalizacyjnej - na terenie całego miasta prowadzi intensywne prace w pasie drogowym związane z szeroko pojętymi porządkami po zimie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Zgodnie z priorytetami utrzymania finalizowane jest pozimowe zamiatanie mechaniczne ulic i chodników. Trwają jednocześnie darniowanie we wskazanych do tego lokalizacjach i zamiatanie ręczne w miejscach niedostępnych dla maszyn. Pozimowy osad i piach usuwany jest sukcesywnie ze wszystkich dróg rowerowych. Analogicznym pracom poddawane są także obiekty mostowe.

Rozpoczęło się też odtwarzanie oznakowania poziomego, ekipy zaczęły te prace od centrum i sukcesywnie pojawiać się będą z malowaniem nowego oznakowania w kolejnych dzielnicach. Wiosną odtworzone zostaną wszystkie pasy na przejściach dla pieszych, wymianie lub konserwacji poddana zostanie także część instalacji i słupów sygnalizacji świetlnej. Proces ten potrwa przez cały sezon.

W ślad za porządkowaniem ulic czyszczone są też wpusty deszczowe - na razie w Śródmieściu, ale w kolejnych tygodniach prace dotrą też do innych dzielnic. W drugiej połowie marca rozpoczęło się ponadto wiosenne wykaszanie wylotów kanalizacji deszczowej do rzek, rowów i odbiorników na terenie całego miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.