Z ostatniej chwili

Powstało partnerstwo „My! Kobiety”

2024-03-11 11:30:24 informacje
img

Inicjatywa, oficjalnie zawiązana 6 marca, łączy miejskie instytucje i organizacje „trzeciego sektora”. Jej celem jest działanie na rzecz kobiet z uwzględnieniem lokalnego, częstochowskiego kontekstu i wynikających z niego potrzeb - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Porozumienie inicjujące partnerstwo „My! Kobiety” podpisały przedstawicielki Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej TBS, Urzędu Miasta, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Fundacji Chrześcijańskiej Adullam, Fundacji Dla Rozwoju, Stowarzyszenia Kobiet Ziemi Częstochowskiej oraz Częstochowskich Amazonek. Na miejsce podpisania dokumentu wybrano siedzibę tego ostatniego stowarzyszenia przy al. Pokoju 13. 

Inicjatywę poparli prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a także prezes ZGM Paweł Konieczny – obaj wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym partnerstwa.

– Ta inicjatywa pomoże wzmocnić Częstochowę jako ośrodka sprzyjającego kobietom – komentuje prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Mam nadzieję, że będzie również kolejnym dowodem, że u nas bardzo dobrze sprawdza się formuła partnerstwa łączącego podmioty samorządowe z partnerami z sektora pozarządowego. 

Jak napisano w dokumencie, strony porozumienia będą podejmować działania mające wspierać kobiety, zapewnić ich równouprawnienie, przy jednoczesnym uwzględnieniu lokalnych potrzeb oraz kontekstu społecznego, zwłaszcza w sferach edukacji, zdrowia, pracy, aktywizmu społecznego, kultury oraz bezpieczeństwa prawnego. Partnerstwo będzie też spełniało rolę forum wymiany poglądów i tworzenia rekomendacji na rzecz równouprawnienia kobiet.

Fot. Łukasz Kolewiński/UM

Page generated in 0.017 seconds.