Z ostatniej chwili

Półroczny staż zawodowy

2024-04-05 23:53:37 informacje
img

Urząd Miasta rozpoczął nabór na 6-miesięczny staż zawodowy dla bezrobotnych. Termin zgłoszeń trwa do 12 kwietnia - informuje Biuro Prasowe magistratu. 
Bezrobotni zainteresowani odbyciem stażu zawodowego powinni, poza wysoką kulturą osobistą i rozwiniętą komunikatywnością, spełniać określone wymagania:
- posiadać status osoby bezrobotnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie,
- posiadać wykształcenie średnie lub wyższe,
- umiejętnie obsługiwać się komputerem i oprogramowaniem biurowym (MS Office/Libre Office).
Zgłoszenia kandydatów, którzy nie spełnią warunków naboru, nie będą rozpatrywane. CV należy przesyłać wiadomością e-mail na adres ps@czestochowa.um.gov.pl – a w temacie wiadomości wpisać: „Staż – imię i nazwisko kandydata”. Termin zgłoszeń trwa do 12 kwietnia. Nie ma ograniczeń wiekowych dla kandydatek i kandydatów. Planowany termin rozpoczęcia stażu to 22 kwietnia. Za wypłatę stypendiów należnych za odbywanie stażu będzie odpowiadał Powiatowy Urząd Pracy. Po rozpatrzeniu zgłoszeń z wybranymi kandydatami skontaktuje się Urząd Miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0173 seconds.