Z ostatniej chwili

Od soboty ul. Równoległa połączona z al. Wojsta Polskiego

2024-04-19 11:26:58 informacje
img

Miejski Zarząd Dróg informuje, że od sobotniego poranka otwarte zostanie połączenie ul. Równoległej z nową al. Wojska Polskiego (wjazd/wyjazd). Tym samym udrożniona zostanie ostatnia nieczynna dotąd relacja lokalna związana z budową DK-91.

MZD przypomina, że trwa postępowanie przetargowe na wytyczenie dwóch połączeń, których budowa z uwagi na przeciągające się procedury musiała zostać przesunięta i zostanie zrealizowana w ramach odrębnego zadania jeszcze w tym roku, tj. Sieroszewskiego (wjazd/wyjazd) oraz zjazd z al. Wojska Polskiego w ul. Rakowską (dla kierunku Katowice).

Zakres prac ogłoszonego przetargu w przypadku przebudowy skrzyżowania z ul. Rakowską obejmuje: rozbiórkę barier, budowę łącznicy o szerokości 6 m wraz z krawężnikami, budowę zjazdu i fragmentu chodnika, umocnienie skarpy w rejonie ronda, uzupełnienie fragmentu ogrodzenia betonowego.

W zakres prac związanych z przebudową skrzyżowania al. Wojska Polskiego z ul. Sieroszewskiego wchodzi: rozbiórka elementów i nawierzchni kolidujących z tarczą skrzyżowania, budowa skrzyżowania z wyspą dzielącą, wykonanie nakładki bitumicznej, budowa dwóch zjazdów, budowa chodników i ścieżek rowerowych.

Wybrany w przetargu wykonawca na realizację zadania będzie miał 3 miesiące od dnia przekazania placu budowy.

 

Fot. MZD w Częstochowie

Page generated in 0.0194 seconds.