Z ostatniej chwili

Od marca emerytury i renty w górę. Ile wyniesie świadczenie po waloryzacji?

2024-02-20 12:01:32 informacje
img

Od 1 marca nastąpi waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych. Jest przeprowadzana z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać żadnego wniosku. Wskaźnik waloryzacji to 112,12 proc. A świadczenia wzrosną o 12,12 procenta. 

Świadczenia emerytalno-rentowe wypłacane przez ZUS są co roku waloryzowane. Polega to na pomnożeniu kwoty świadczenia w wysokości przysługującej na koniec lutego danego roku przez wskaźnik waloryzacji. Wysokość wskaźnika waloryzacji zależy od średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok i powiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. W tym roku emerytury i renty zostaną podniesione procentowo, a ostateczna wysokość wskaźnika –112,12 procent – została opublikowana 12 lutego w Monitorze Polskim komunikatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

* Kwoty najniższych rent, emerytur i dodatków po waloryzacji

Po waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie  1335,72 zł. Do kwoty 1780,96 zł podniesiona zostanie też renta socjalna. Wzrośnie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego (SU) do 2419,33 zł. Wzrośnie też wysokość świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego br. I tak od 1 marca świadczenie honorowe wynosić będzie 6246,13 zł. 

* Wzrosną też dodatki do świadczeń        

Oprócz świadczeń długoterminowych waloryzacja obejmie także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. W ZUS waloryzacji podlegają nie tylko świadczenia długoterminowe, m.in.: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, ale także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dla sierot zupełnych, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 r.

Dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie z 553,30 zł do 620,36 zł, pielęgnacyjny z 294,39 zł do 330,07 zł, za tajne nauczanie 294,39 zł do 330,07 zł, pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji z 441,59 zł do 495,11 zł, ryczałt energetyczny z 255,17 zł do 299,82 zł.

* Waloryzacja bez wniosku

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać wniosków, odbywa się automatycznie. Każdy emeryt i rencista, który miał prawo do wypłaty świadczenia na dzień 29 lutego, otrzyma decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. Wysyłka decyzji waloryzacyjnych rozpocznie się nie wcześniej niż w kwietniu. Wraz z decyzjami o waloryzacji wysłane zostaną również decyzje o przyznaniu tzw. trzynastki. Wcześniej informację o wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie w Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

* Jak czytać decyzję o waloryzacji?

W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego danego roku, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Jeśli emeryt-rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, jest także informacja o wysokości tego dodatku. – Wiele osób zgłasza do ZUS, że dodatek nie jest im wypłacany. Nieporozumienie wynika z tego, że porównują wypłacaną kwotę z podanymi w decyzji waloryzacyjnej kwotami brutto, podczas gdy od emerytury i renty odliczana jest zaliczka na podatek i składka na ubezpieczenie zdrowotne. Oczywiście, wszystkie te informacje świadczeniobiorcy znajdą w decyzji waloryzacyjnej, warto ją uważnie przeanalizować – tłumaczy Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS w województwie śląskim. 

Page generated in 0.0169 seconds.