Z ostatniej chwili

Obywatele Europy dziś i jutro

2024-03-08 10:31:35 informacje
img

W ramach międzynarodowej współpracy z miastami partnerskimi do Częstochowy przyjechała młodzież z Francji i Niemiec - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Wizyta młodzieży z Niemiec i Francji w ramach projektu „Obywatele Europy dziś i jutro” jest kolejnym etapem trójstronnej wymiany realizowanej wraz z zaprzyjaźnionymi z Częstochową od wielu lat miastami: Lourdes (Francja) – m.in. za pośrednictwem Stowarzyszenia Błękitna Gwiazda i Altötting (Niemcy).

Za realizację działań projektowych odpowiadają szkoły: II LO im. R. Traugutta w Częstochowie, Lycée Peyramale Saint-Joseph  w Lourdes oraz Herzog-Ludwig-Realschule w Altötting.

Młodzi uczestnicy i uczestniczki projektu spotkali się już w Lourdes i Altötting, tym razem przyszła pora na Częstochowę, gdzie goszczą ich rodziny uczniów z „Traugutta”. Głównymi założeniami projektu są  podniesienie kompetencji obywatelskich wśród młodzieży uczestniczącej w wymianie, a także ochrona środowiska w obliczu kryzysu klimatycznego – wymiana poglądów oraz prowadzenie wspólnych akcji proekologicznych.

Projekt „Obywatele Europy dziś i jutro” ma także] popularyzować kulture i zwyczaje krajów uczestniczących w projekcie, jego cele to również dzielenie się doświadczeniami i uświadamianie o swojej przynależności do nowej, zmieniającej się, połączonej przestrzeni europejskiej. To także doskonała okazja, by rozwijać kompetencje językowe.

Oprócz zajęć edukacyjnych w szkole młodzież ma także okazję lepiej poznać Częstochowę i region, polskie obyczaje i tradycje. Młodzi ludzie zwiedzą miasto wraz z klasztorem na Jasnej Górze, wezmą udział w wycieczce na Jurę Krakowsko-Częstochowską, gdzie zaplanowano także ich udział w ekologicznej akcji sprzątania lasu, pojadą też do Krakowa, po którym oprowadzą ich częstochowscy uczniowie.

W programie zaplanowano również prelekcję na temat ekologii i gospodarowania odpadami zorganizowaną przez Centrum Usług Komunalnych oraz wspólne sadzenie drzew na terenie Liceum Traugutta.

Na zakończenie pobytu w Częstochowie przewidziano wspólne odtańczenie poloneza na pl. Biegańskiego, a także wieczór polski w II LO, podczas którego będzie okazja poznania polskich i regionalnych tradycji kulinarnych. 

5 marca uczestnicy europejskiego projektu spotkali się w Urzędzie Miasta Częstochowy z zastępcą prezydenta Ryszardem Stefaniakiem, pracownikami urzędu, przedstawicielami zaprzyjaźnionego Olsztyna oraz reprezentantami Młodzieżowej Rady Miasta.

Ryszard Stefaniak zwrócił uwagę na wielostronne korzyści płynące z międzynarodowej współpracy, zarówno pod względem społecznym, kulturalnym i ekonomicznym. Odniósł się do norm i wartości europejskich, którymi kierują się młodzi ludzie. Zaznaczył, że przyszłość i kształt Europy zależą właśnie od nich, ponieważ razem mogą zdziałać więcej niż niejeden polityk.

W spotkaniu wziął także udział dyrektor „Traugutta” Erniew Tomżyński, który wyraził nadzieję na kontynuację współpracy szkół w przyszłych latach.

Dzięki obecności przedstawicieli Młodzieżowej Rady Miasta goście z Lourdes i Altötting mieli okazję poznać zasady jej funkcjonowania w Częstochowie. Wydarzenie  przybliżyło młodym ludziom współpracę międzynarodową naszych miast w ramach stowarzyszenia Shrines of Europe skupiającego miasta - sanktuaria Europy.

Finałowe, podsumowujące prawie dwuletnią współpracę, spotkanie odbędzie się we wrześniu 2024 r. w Lourdes.

Projekt „Obywatele Europy dziś i jutro” dofinansowała Polsko-Niemiecka Współpracy Młodzieży.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0167 seconds.