Z ostatniej chwili

O integracji i wsparciu dla Ukrainy – pod znakiem Nagrody Europy

2024-06-05 10:36:30 informacje
img

W Lublinie obradowało Stowarzyszenie Miast Laureatów Nagrody Europy – a jest w nim Częstochowa. Do Lwowa delegaci zawieźli przesłanie solidarności z ukraińskim narodem – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy odbyło się 1 czerwca w Lublinie, gromadząc blisko 30 delegatek i delegatów z 12 miast. Ze strony Częstochowy wziął w nim udział zastępca prezydenta Ryszard Stefaniak. Towarzyszyła mu kierująca Referatem Współpracy Zagranicznej i Turystyki w UM Marzena Cuprjak-Wagner, a także dwuosobowa reprezentacja Młodzieżowej Rady Miasta – Kacper Ciszewski i Zuzanna Sikora. Elementem lubelskiego spotkania było bowiem również Forum Młodzieży.

Obrady zaczęły się przed południem w lubelskim Urzędzie Miasta. Wszystkich obecnych powitali prezydent Lublina Krzysztof Żuk oraz wiceprzewodniczący podkomisji Nagrody Europy Pierre Alain Fridez. Zwieńczeniem debaty, której temat przewodni brzmiał „Przyszłość integracji europejskiej i integracja wewnątrz Europy”, było przyjęcie dokumentu nazwanego Deklaracją Lubelską.

Kontekstem Deklaracji Lubelskiej jest – jak w niej zaznaczono – niesprowokowana i nieuzasadniona wojna wytoczona przez Rosję Ukrainie już w 2014 r., późniejsza agresja na pełną skalę, ale i konflikty zbrojne w innych częściach świata. Deklaracja wyrasta także z uznania wzrastającej roli dyplomacji miast europejskich w promowaniu najwyższych wartości wspólnoty – porozumienia między narodami, praw człowieka, demokracji, tolerancji i pokoju. Sygnatariusze dokumentu deklarują – jak napisano – pełną współpracę z instytucjami europejskimi i innymi międzynarodowymi organizacjami w kształceniu młodych ludzi, promowaniu polityk miejskich i ułatwianiu wymian, które umożliwiają ludziom wzajemne poznanie się, walkę ze stereotypami i budowanie zaufania między społecznościami miast europejskich. Sygnatariusze wyrażają też wiarę w dialog międzykulturowy, pokojową współpracę i wzajemny szacunek w stosunkach między miastami i krajami, zarazem zdecydowanie potępiając przemoc, dyskryminację i mowę nienawiści w relacjach międzynarodowych. Deklarację Lubelską podpisała Rada Europy oraz miasta: Lublin, Altötting, Częstochowa, Bolesławiec, Chmielnicki, Charków, Darmstadt, Donostia – San Sebastián, Iwano-Frankowsk, Mülheim, Nancy oraz Würzburg.

Zaprezentowano też wnioski i pomysły wypracowane przez Forum Młodzieży pod hasłem „Budowanie zaufania w integracji opartej na wartościach europejskich”. Uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z kształtem nowej strony internetowej Stowarzyszenia.

Przypomnijmy: Nagroda Europy to najwyższe wyróżnienie przyznawane każdego roku przez Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (PACE) gminom najbardziej aktywnym w promowaniu wartości i ideałów europejskich. Częstochowa otrzymała je w 1998 roku i od tego czasu wchodzi w skład Stowarzyszenia Miast Laureatów Nagrody Europy. Aktualnie nasze miasto sprawuje funkcję wiceprzewodniczącego tego gremium (wraz z ukraińskim Charkowem).

Jeszcze tego samego dnia w programie znalazły się dwie wizyty studyjne dla uczestników Zgromadzenia na terenie Lublina. Pierwsza miała miejsce w przestrzeni młodzieżowej ,,Hej!”, stworzonej po konsultacjach z samymi młodymi ludźmi w programie Europejska Stolica Młodzieży; druga – w Centrum Integracji Baobab, mającym zbliżać lublinian i m.in. uchodźców wojennych. Jako że 1 czerwca odbywała się w Lublinie Noc Kultury, uczestnicy Zgromadzenia i Forum Młodych zobaczyli m.in. Kaplicę Trójcy Świętej w tamtejszym zamku.

2 czerwca prezydent Ryszard Stefaniak wraz z burmistrzami Würzburga, Altötting, San Sebastián i przedstawicielami UM Lublina udał się na krótki wyjazd do Lwowa. W Ratuszu europejskich samorządowców przyjął pierwszy zastępca mera Lwowa Andriy Moskalenko. Opowiadał o sytuacji miasta i życiu jego społeczności po wybuchu pełnoskalowej wojny – trudnościach i zagrożeniach z nią się wiążących. Dziękował przy tym europejskim przyjaciołom za pomoc i solidarność okazywaną zarówno jego miastu, jak i całej Ukrainie.

We Lwowie samorządowcy odwiedzili Narodowe Centrum Rehabilitacji ,,Niezłomni” sfinansowane w znacznej mierze ze środków od europejskich partnerów. Centrum jest w stanie udzielać pomocy ok. 50 tys. osobom rocznie w zakresie fizycznej i psychologicznej rehabilitacji po doświadczeniach spowodowanych rosyjską agresją. Wykonuje się tam nie tylko zabiegi chirurgii rekonstrukcyjnej, ale i wytwarza protezy ortopedyczne dla ofiar bomb, rakiet i min.

Krótka wizyta we Lwowie zakończyła się w wypełnionym nowymi mogiłami miejscu tuż obok Cmentarza Łyczakowskiego. Na terenie tym – wcześniej służącym innym celom – w ciągu ostatnich miesięcy chowano ludzi, którzy stracili życie w wyniku rosyjskiego najazdu. Pod tablicą memorialną europejscy goście złożyli wieniec, a na kilkunastu grobach poległych żołnierzy zapalili znicze. W słowie prezydenta Ryszarda Stefaniaka nie zabrakło informacji o pomocy przekazanej przez Częstochowę dla Lwowa i innych ukraińskich ośrodków oraz wsparciu, jakie nasze miasto zapewniło u siebie obywatelkom i obywatelom Ukrainy, którzy po pamiętnym 24 lutego 2022 r. trafili właśnie do Częstochowy.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 

Page generated in 0.0162 seconds.