Z ostatniej chwili

Nauka zawodu z prawdziwego zdarzenia

2024-01-18 12:15:08 informacje
img

Miasto, chcąc inwestować w przyszłość zawodową częstochowskiej młodzieży, pozyskało 3,8 mln zł środków zewnętrznych na wdrożenie nowego programu stażowego – informuje Biuro Prasowe magistratu.

Czas na staż” to projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu Teraz Lepsza Praca. Cała jego wartość wynosi 4,2 mln zł. 

W jego ramach planowana jest organizacja staży uczniowskich dla 957 uczniów i uczennic, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staże uczniowskie realizowane będą u pracodawców w wymiarze 150 h/os. Każdy uczeń lub uczennica otrzyma stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. W stażowym programie weźmie udział 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 44 kierunkach kształcenia.

„Czas na staż” ma wspierać  młodych ludzi w zdobywaniu doświadczenia zawodowego oraz zapewnić im atrakcyjne perspektywy zatrudnienia. Praktyczne umiejętności zdobyte podczas stażu stanowią wartościowy atut na rynku pracy. Główną innowacją tego programu stażowego jest przyznanie uczestnikom wynagrodzenia za czas poświęcony na naukę zawodu. To zdecydowane wsparcie finansowe ma ułatwić młodym ludziom koncentrację na zdobywaniu przydatnych umiejętności – komentuje prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk.

Prezydent podkreśla również, że program umożliwi uczniom szkół zawodowych i techników zdobycie cennego doświadczenia w realnym środowisku pracy, a to kluczowy element przygotowania do wejścia na rynek pracy.

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.
Łączna wartość projektu to 4.227.762,82 zł, w tym dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa 3.804.986,53 zł.

Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2027 r. 

Page generated in 0.0162 seconds.