Z ostatniej chwili

Nagrody w dziedzinie zdrowia po raz 28.

2024-01-17 10:55:16 informacje
img

Do końca stycznia można zgłaszać kandydatki i kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za działalność w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Nagrody są przyznawane od 1997 r. Przy wyborze kandydatów do Nagrody uwzględnia się osoby zatrudnione w placówkach służby zdrowia na terenie miasta. 

Kryteria, które uwzględnia się przy wyborze kandydatów do Nagrody, to: pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami, postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej, stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia, umiejętność niesienia pomocy ludziom potrzebującym, profesjonalizm, działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego, osiągnięcia na polu naukowym.

Osobom, które nie są czynne zawodowo, a spełniają ww. kryteria, może być przyznana nagroda za całokształt działalności na rzecz służby zdrowia.

Kandydatów do Nagrody mogą zgłaszać placówki służby zdrowia, organizacje pozarządowe, pacjenci oraz częstochowscy radni.
W tegorocznej edycji wnioski kandydatów do nagrody należy składać do 31 stycznia w Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub przesłać:
– drogą pocztową na ww. adres (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
– w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

Wniosek do pobrania znajduje się pod adresem: https://www.czestochowa.pl/nagrody-w-dziedzinie-zdrowia-po-raz-28

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.