Z ostatniej chwili

Nabór zgłoszeń na „Śląską Fotografię Prasową”

2024-01-29 12:34:42 informacje
img

Trwa nabór zdjęć na kolejną edycję konkursu Śląska Fotografia Prasowa!

Biblioteka Śląska w Katowicach we współpracy z Instytutem Twórczej Fotografii Wydziału Filozoficzno-Przyrodniczego Uniwersytetu Śląskiego w Opawie organizują specjalną, łączoną odsłonę (2022–2023) międzynarodowego konkursu Śląska Fotografia Prasowa.

To konkurs, który wśród fotoreporterów i publiczności zyskał renomę i popularność. Uczestniczą w nim profesjonalni fotograficy i amatorzy, związani ze Śląskiem poprzez miejsce zamieszkania lub współpracę ze śląskimi mediami i instytucjami – którzy zgłaszają swoje najlepsze zdjęcia wykonane w poprzednim roku kalendarzowym.

Zdjęcia można wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Działu Promocji Biblioteki Śląskiej.

W Konkursie oceniane będą prace wykonane od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. Termin składania prac upływa 10 lutego 2024 r.  (decyduje data stempla pocztowego).

Termin ogłoszenia wyników konkursu zostanie wybrany po obradach Kapituły Konkursu, która wyłoni zdjęcia na wystawę konkursową i  wskaże laureatów.

Materiały: regulamin, formularz zgłoszeniowy, formularz – opis prac, klauzula informacyjna do pobrania ze strony Biblioteki Śląskiej:

https://bs.katowice.pl/konkurs-slaska-fotografia-prasowa.../

Dodatkowych informacji udziela Dział Promocji Biblioteki Śląskiej: promocja@bs.katowice.pl, tel. 32 20 83 739.

Page generated in 0.0189 seconds.