Z ostatniej chwili

Miejska Rada Rodziców Zastępczych

2024-03-25 10:26:50 informacje
img

Przedstawiciele Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych podsumowali obecną kadencję i wybrali nowych członków Rady – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Spotkanie było także okazją do rozmowy o kierunkach dalszej współpracy. Dla dzieci opuszczonych to właśnie rodzina zastępcza pozostaje formą wychowania najbardziej zbliżoną charakterem do rodziny naturalnej. 

Do zadań Rady należą przede wszystkim reprezentowanie rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka, wspieranie ich, a także inicjowanie działań zmierzających do doskonalenia współpracy pomiędzy Organizatorem Rodzinnej Pieczy Zastępczej a środowiskiem rodzinnej pieczy zastępczej zarówno w zakresie merytorycznym, jak i funkcjonalnym. 

Członków Rady powitał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk, który zwrócił uwagę, że bycie rodzicem zastępczym nie jest łatwym zadaniem, wymaga wiele poświęcenia i siły.

Obecnie ogłosiliśmy otwarty nabór partnerów zainteresowanych wspólną realizacją części miejskich zadań w zakresie wzmacniania kapitału społecznego rodzin „Wygrana rodzina”. Zaplanowane wsparcie obejmuje organizację zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym. Będzie też można uzyskać pomoc specjalistów: psychologów, lekarzy, pedagogów, logopedów, terapeutów i pedagogów specjalnych – zapowiedział. 

W skład nowej Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych na lata 2024-2026 weszli:
• Agata Matysiakiewicz – przewodnicząca
• Katarzyna Kossek – wiceprzewodnicząca
• Sylwia Kołodziejczyk
• Paulina Zawada
• Zygmunt Żurawski

Fot. Łukasz Kolewiński / UM

Page generated in 0.0161 seconds.