Z ostatniej chwili

Konkurs dla lokatorów o lekkim piórze

2024-03-01 12:12:41 informacje
img

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TBS ogłosił dwa konkursy „Rzetelny Lokator” i „Wspólny Dom – Wspólna sprawa”. Zadaniem jest napisanie krótkiego opowiadania – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Konkursy literackie dla lokatorów i wspólnot mieszkaniowych mają już swoją tradycję. Pierwsza edycja „Rzetelnego Lokatora” miała miejsce w 2016 r. W 2019 roku ZGM TBS zaproponował udział w literackich zmaganiach także członkom wspólnot i tym samym konkurs „Wspólny Dom – Wspólna sprawa” dołączył do kalendarza wydarzeń organizowanych przez spółkę.

Warto przypomnieć, że konkurs „Rzetelny Lokator” przeznaczony jest dla najemców lokali mieszkalnych wchodzących w skład zasobu Gminy Częstochowa oraz zasobu Spółki, którzy regularnie uiszczają należności z tytułu opłat czynszowych. Natomiast „Wspólny dom – Wspólna sprawa” adresowany jest do wspólnot mieszkaniowych. 

Tak jak w ubiegłych latach zadaniem uczestników konkursów jest napisanie krótkiego tekstu w dowolnej formie na zadany temat. Tegorocznym motywem przewodnim jest zdrowie – nasze i naszych bliskich.

Wypowiedź powinna zawierać ok. 100 wyrazów, zaczynać się od słów „Dbam o zdrowie swoje i swoich bliskich, bo…”, musi być napisana w języku polskim oraz stanowić tekst, którego autorem jest uczestnik konkursu i do którego posiada pełne prawa autorskie. Od tego roku prace można nadsyłać także w formie elektronicznej. 

Organizator konkursu przewidział nagrody rzeczowe dla 3 uczestników, których teksty otrzymają najwyższe oceny Komisji Konkursowej oraz wyróżnienia dla kolejnych 10 uczestników. Ogłoszenie wyników odbędzie się podczas uroczystej gali 20 marca. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest niezaleganie na koniec grudnia 2023 r. z płatnościami za mieszkanie. Trzeba też dokonać rejestracji i zaakceptować postanowienia regulaminu konkursowego. Pozostałe warunki uczestnictwa zawiera regulamin konkursu zamieszczony na stronie internetowej www.zgm-tbs.czest.pl.

Chętni do udziału w konkursie proszeni są o dokładne zapoznanie się z jego regulaminem oraz przekazanie prac do 14.03.2024 r. Zgłoszenie wraz z pracą konkursową należy dostarczyć do organizatora drogą pocztową, przez stronę internetową lub osobiście w siedzibie organizatora lub jego oddziałach.

Na zdjęciu: statuetki z gali konkursowej w 2022 r. 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0177 seconds.