Z ostatniej chwili

Kilka słów o naszych prawach

2024-04-10 11:39:29 informacje
img

Przed drugą turą wyborów samorządowych, która odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia, warto przypomnieć o przysługujących nam prawach i obowiązkach, jakie trzeba spełniać, by móc brać udział w głosowaniu – podpowiada Biuro Prasowe Urzędu Miasta. 

Prawo wybierania w wyborach samorządowych 2024 r. mają obywatele polscy, obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, niebędący obywatelami polskimi, uprawnieni do korzystania z praw wyborczych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat.

Z urzędu na spisach wyborców w Częstochowie ujęte będą osoby zameldowane na pobyt stały, które najpóźniej w dniu wyborów ukończą 18 lat, oraz osoby, które złożyły wniosek o dopisanie do stałego obwodu głosowania. Osoby, które są zameldowane na pobyt czasowy, nie są z urzędu ujmowane w spisach wyborców. 

Zgodnie z § 9 oraz § 10 Kodeksu Wyborczego do 16 kwietnia każdy wyborca może złożyć pisemny wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Jerzego Waszyngtona 5 – sala 111 (I piętro) o udzielenie informacji, czy został ujęty w spisie. 

Można to też zrobić za pomocą strony internetowej i sprawdzić, czy znajdujemy się w Centralnym Rejestrze Wyborców. Skorzystanie z tej usługi skutkuje natychmiastowym udostępnieniem informacji o danych oraz o miejscu głosowania.

Page generated in 0.0185 seconds.