Z ostatniej chwili

Kamieniec z Częstochowie

2024-06-10 10:31:44 informacje
img

Kamieniec z Częstochowie

Delegacja Kamieńca Podolskiego z burmistrzem Mykhailo Positko spotkała się w piątek w Urzędzie Miasta Częstochowy z zastępcą prezydenta miasta Ryszardem Stefaniakiem - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

Rozmowa dotyczyła obecnej i przyszłej współpracy między miastami, a także wsparcia dla miast ukraińskich, w tym Kamieńca Podolskiego w czasie trwającej wojny z Rosją.

Kamieniec, jako niespełna 100-tysięczne miasto - przyjął od początku konfliktu ok. 30 tys.  uchodźców wojennych z terenów Ukrainy objętych rosyjską agresją, zagrożonych walkami lub nalotami.

Przedstawiciele naszego miasta od lutego 2022 r. wielokrotnie byli w Kamieńcu i innych zaprzyjaźnionych ukraińskich miastach z transportami humanitarnymi. Poza tym - już w marcu 2022 r. Częstochowa przekazała pomoc finansową na zakupy rzeczowe dla osób poszkodowanych w wyniku działań wojennych  rosyjskiego agresora. W kwietniu br. przekazano Straży Granicznej z Kamieńca dwa agregaty prądotwórcze. W drugiej połowie czerwca wypoczywać będzie w Częstochowie 20-osobowa grupa dzieci z Kamieńca wraz z opiekunami (organizatorami pobytu są Zespół Szkół im. Kochanowskiego i Wydział Edukacji).  

W grudniu minionego roku - w ramach trwającego międzynarodowego tournée, które było formą podziękowania europejskim miastom za wsparcie Ukrainy w obliczu wojny - w sali Miejskiego Domu Kultury wystąpił Ludowy Chór Dziecięco-Młodzieżowy „Żurawlik” z Kamieńca Podolskiego. Doszło też do spotkania z oficjalną delegacją z Kamieńca w Urzędzie Miasta.

Z kolei przedstawiciele częstochowskiego środowiska oświatowego wzięli pod koniec kwietnia obecnego roku udział w uroczystej inauguracji sezonu turystycznego zorganizowanej pod hasłem „Kamieniec – Rzemieślnik. Odrodzenie epok”.

W czasie piątkowych rozmów burmistrz Mykhailo Positko raz jeszcze dziękował Częstochowie, podkreślając bezpośrednie zaangażowanie przedstawicieli miasta w pomoc humanitarną na terenie Ukrainy w czasie wojny. Kreślił też plany na przyszłość, po zakończeniu rosyjskiej agresji.

Dotychczasowe formy współpracy między miastami skupiały się na wymianie kulturalnej i sportowej, uczestnictwie w konferencjach tematycznych związanych m.in. z turystyką i dziedzictwem kulturowym, a także wymianie młodzieżowej i współpracy szkół.

Strony są zainteresowane także sferą lokalnej gospodarki, ochrony środowiska, zdrowia i pomocy społecznej oraz wymianą doświadczeń służącą bliższej integracji dwustronnej, a także ukraińskich wspólnot lokalnych - ze zjednoczoną Europą.

 

Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

 

Page generated in 0.016 seconds.