Z ostatniej chwili

Jest umowa na utylizację odpadów z ul. Filomatów

2024-01-05 12:24:51 informacje
img

Jest umowa na utylizację odpadów z ul. Filomatów
Miasto podpisało umowę na utylizację odpadów z ul. Filomatów z firmą Mo-BRUK – giełdową spółką specjalizującą się w bezpiecznym neutralizowaniu odpadów porzucanych w całym kraju w wyniku nielegalnego procederu - informuje Biuro Prasowe magistratu. 
Umowa przewiduje, że odbiór i utylizacja ok. 6 tys. ton odpadów zmagazynowanych w następstwie przestępczej działalności na terenie przy ul. Filomatów nastąpi w ciągu najbliższych dwóch lat.
–  To dla nas niezwykle ważna kwestia, bo chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców – mówi zastępca prezydenta Piotr Grzybowski, który w imieniu Miasta Częstochowy podpisał umowę. –  Cieszymy się, że udało nam się znaleźć wiarygodnego i profesjonalnego partnera, który gwarantuje wywiezienie i utylizację wszystkich tych odpadów.
Tym partnerem jest konsorcjum firm Mo-BRUK S.A. i RAF Ekologia. 3 stycznia w Urzędzie Miasta przy podpisaniu umowy reprezentował je prezes Mo-BRUK Henryk Siodmok. Ciesząca się bardzo dobrymi wynikami finansowymi, notowana na WIG-40 spółka – jedyna z tej branży na głównym parkiecie – ma ogromne doświadczenie w przetwarzaniu odpadów przemysłowych, medycznych i niebezpiecznych. Na koncie ma utylizację kilku potencjalnie niebezpiecznych składowisk tego typu – ostatnio w Gorlicach. Mo-BRUK zapewnia o pełnej przejrzystości całego procesu – tak by wyeliminować ryzyko, że składowane w Częstochowie odpady trafią po czasie w inne miejsce. Ich unieszkodliwienie odbędzie się głównie na drodze termicznego przetwarzania. Z powierzanych jej do przetworzenia niebezpiecznych materiałów firma – już bezodpadowo – produkuje kruszywa sztuczne znajdujące zastosowanie w budownictwie drogowym.
W miejskim przetargu na zadanie usunięcia i utylizacji odpadów najniższą ofertę – 35,6 mln zł brutto – złożyło właśnie konsorcjum Mo-Bruk i Raf-Ekologia. Częstochowie udało się uzyskać dofinansowanie takiej operacji z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w łącznej wysokości do 55 proc. kosztów. Resztę samorząd pokryje ze środków własnych, miejskich – choć to brak skuteczności służb i instytucji centralnych sprawił, że procederu przewożenia odpadów do dzierżawionej przez prywatną firmę hali i magazynowania ich tam nie udało się na czas udaremnić. Po nowelizacji ustawy o odpadach z 2019 r. gminy zobligowano do zadbania – zastępczo, we własnym zakresie – o unieszkodliwienie i utylizację takich odpadów w sytuacji, gdy ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia ludzi bądź środowiska konieczne jest niezwłoczne usunięcie odpadów.
Fot. Łukasz Kolewiński (UM)

Page generated in 0.0164 seconds.