Z ostatniej chwili

Inwestycje tramwajowe – miasto planuje wkład własny

2024-06-17 10:20:53 informacje
img

Częstochowa wkrótce złoży wnioski o dofinansowanie z unijnego programu FENIKS budowy nowej linii tramwajowej na Parkitkę oraz przebudowy torowiska na Kucelinie. Dlatego musi zaplanować wkład własny do tych inwestycji – informuje Biuro Prasowe Urzedu Miasta.
Nowa linia tramwajowa na Parkitkę to jedna z największych miejskich inwestycji komunikacyjno-drogowych ostatnich kilku dekad – mówi prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk. – Przygotowujemy się do jej realizacji i rezerwujemy środki w planie budżetowym na najbliższe lata, bo chcemy nadal rozwijać przyjazną, ekologiczną komunikację miejską w najbardziej dynamicznie rozbudowującym się obecnie rejonie naszego miasta.   
Zaplanowanie środków własnych to warunek niezbędny do aplikowania o unijne fundusze. Dlatego prezydent Częstochowy w projekcie uchwały dotyczącej zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej kierowanej na najbliższą sesję Rady Miasta zaproponował zapisy dotyczące kwot, jakie mają zostać wydatkowane na te inwestycje z budżetu Częstochowy do 2028 r. Jest to oczywiście kalkulacja, która zostanie zweryfikowana w czasie przetargów organizowanych w formule zaprojektuj i zbuduj. Będą one ogłoszone w przypadku pozytywnego dla miasta rozstrzygnięcia unijnej kwalifikacji (prawdopodobnie w 2025 r.). Dofinansowanie w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych z programu Funduszy Europejskich na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FENIKS) na lata 2021–2027 ma wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych, przy czym charakter niekwalifikowany będzie miał VAT, część prac i działań przy realizacji projektu, w tym roboty drogowe nie związane bezpośrednio z budową lub przebudową infrastruktury tramwajowej.  
Obecnie w ramach przygotowań do rozbudowy ul. Dekabrystów, Okulickiego, Nowobialskiej wraz z budową nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka został przez firmę CONE AMG z Warszawy zaktualizowany Program Funkcjonalno-Użytkowy. Inwestycja zakłada budowę nowo projektowanej dwutorowej linii tramwajowej wraz z kompletną infrastrukturą tramwajową od nowego węzła rozjazdowego na skrzyżowaniu al. Armii Krajowej z ul. Dekabrystów do pętli tramwajowo-autobusowej przy ul. Obrońców Westerplatte naprzeciwko Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego na Parkitce.
Termin realizacji projektu planowany jest na 2028 r., a szacowany – na obecnym etapie – koszt zadania to ok. 246 mln zł brutto. Wkład własny miasta do zabezpieczenia na tę inwestycję wynosi 100 mln 630 tys. zł (ta kwota także może ulec zmianie po unijnym naborze i rozstrzygnięciu miejskiego przetargu).
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta zlecił także opracowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej. W trakcie przygotowania jest również Studium Wykonalności dla tej inwestycji.
Wniosek o dofinansowanie zadania „Budowa nowej linii tramwajowej do dzielnicy Parkitka w Częstochowie” wraz z niezbędnymi załącznikami zostanie złożony w naborze wniosków o dofinansowanie dla Priorytetu FENX.03 Transport miejski, działanie FENX.03.01.
W związku z planowaną przebudową torowiska tramwajowego do Kucelina został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy (dokument przygotowała również firma CONE  AMG Sp. z o.o. z Warszawy). Zakres prac ujętych w PFU obejmuje torowisko tramwajowe oraz infrastrukturę towarzyszącą na odcinku od ul. Gilowej do pętli Kucelin (wraz z modernizacją samej pętli) oraz przebudowę kabla światłowodowego i kabli trakcyjnych na odcinku od słupa trakcyjnego nr Z6/150 do pętli Kucelin. Inwestycja ma zostać zrealizowana do 2028 r. , a jej szacunkowy koszt to 79 mln 950 tys. zł.
Tu również trwa przygotowanie dokumentów niezbędnych do uzyskania decyzji środowiskowej, a także praca nad Studium Wykonalności dla tej inwestycji. Skierowany został wniosek o wprowadzenie zadania „Przebudowa torowiska tramwajowego do Kucelina w Częstochowie” do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Częstochowy. Dla tej inwestycji zaplanowano zabezpieczenie wkładu własnego w kwocie 24 mln 950 tys. zł i również przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie w naborze dla Priorytetu FENX.03 Transport miejski, działanie FENX.03.01.
Podobnie jak w przypadku tramwaju na Parkitkę – docelowa kwota całkowita oraz niezbędna kwota wkładu własnego będzie znana po rozstrzygnięciu unijnego naboru oraz przetargu na projekt i przebudowę torowiska.

Fot.Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.