Z ostatniej chwili

Informacja o racie dla prowadzących sprzedaż alkoholu

2024-01-29 12:22:53 informacje
img

31 stycznia upływa termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju UM przypomina przedsiębiorcom, że z dniem 31 stycznia 2024 r.upływa termin wniesienia I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, a także złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku ubiegłym według sprzedaży brutto.

Opłatę należy wnieść na konto: Urząd Miasta Częstochowy, Bank Handlowy w Warszawie S.A. (Citi Handlowy) nr 56 1030 1104 0000 0000 9325 1003, podając w tytule wpłaty: opłata za zezwolenia alkoholowe nr ........ I rata za rok 2024.

Za termin dokonania wpłaty uznaje się dzień realizacji przelewu.

Skutkiem realizacji przelewu I raty po 31 stycznia jest konieczność wniesienia w terminie 30 dni opłaty dodatkowej w wysokości 30% rocznej opłaty.

Brak wniesienia raty opłaty (lub raty wraz z opłatami dodatkowymi) skutkuje wygaśnięciem zezwoleń i 6-miesięcznym zakazem ubiegania się o kolejne.

Jeśli nastąpiła likwidacja punktu sprzedaży napojów alkoholowych, należy złożyć wniosek o wygaszenie zezwoleń.

Oświadczenia o wartości sprzedaży napojów alkoholowych za 2023 r. można złożyć elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP lub przez stronę biznes.gov.pl, osobiście w Wydziale Funduszy Europejskich i Rozwoju (ul. Waszyngtona 5, I piętro, stanowisko 03 na hali obsługi nr 111, w godz. 7.30 - 15.30) lub wysłać na adres: Urząd Miasta Częstochowy, Wydział Funduszy Europejskich i Rozwoju, 42-217 Częstochowa, ul. Śląska 11/13 (o terminowości decyduje data stempla pocztowego).

Należną opłatę można obliczyć samodzielnie korzystając z kalkulatora opłat.

 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

 
 

Page generated in 0.0182 seconds.