Z ostatniej chwili

Dziki zapuszczają się do miasta - co powinniśmy wiedzieć

2024-01-15 08:20:23 informacje
img

Po licznych sygnałach o powtarzającej się obecności tych zwierząt w różnych punktach Częstochowy, Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM przygotował garść przydatnych informacji - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Wydział prowadzi działania dotyczące redukcji liczby dzików zapuszczających się na teren Częstochowy. To efekt licznych zgłoszeń od mieszkanek i mieszkańców w tej sprawie.
W ostatnich latach prowadzony jest zwiększony odstrzał dzików. Dotyczy on także terenów zabudowanych w różnych dzielnicach. Rocznie na terenie Częstochowy odstrzeliwanych jest kilkaset sztuk tych zwierząt – zarówno podczas regularnych polowań, jak i interwencyjnie, w okolicach zabudowań.
Ze względu na bezpieczeństwo odstrzału takie działania odbywają się przede wszystkim nocą.  
Dla potrzeb mieszkańców Częstochowy uruchomiono interwencyjny numer telefonu – 725 000 112. Służy on do zgłaszania myśliwym występowania dzików i potrzeby podjęcia działań z tym związanych. Musimy być świadomi, że nasze zgłoszenie na ten numer nie skutkuje natychmiastowym przyjazdem myśliwego i odstrzałem zwierzęcia bądź zwierząt – a to z uwagi na konieczność zachowania wspomnianych wcześniej zasad bezpieczeństwa.
W razie bezpośredniego zagrożenia oraz potrzeby natychmiastowej interwencji zgłoszenia kierujemy do Straży Miejskiej – pod nr tel. 986. W uzasadnionych przypadkach jej funkcjonariusze zabezpieczają teren lub interweniują. Uczestniczy w tym także Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt.
Urzędnicy miejskiego Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa zwracają także  uwagę na istotny fakt, że dzikie zwierzęta wchodzą do miast pod wpływem działania i zachowań człowieka – często oczywiście nieumyślnych, wynikających z nieświadomości. Wchodzenie dzików na posesje lub w ogóle tereny zamieszkane jest konsekwencją pozostawiania odpadów w miejscach, gdzie nie powinno ich być, pozbywania się ich w niewłaściwy sposób, braku odpowiedniego zabezpieczania śmietników, zostawiania resztek w kompostownikach czy nieodpowiedniego grodzenia posesji. Zdarza się też – co gorsza – świadome i umyślne dokarmianie zwierząt tuż „za płotem”…
Nie róbmy zatem takich rzeczy, starajmy się nie zwabiać dzików w pobliże miejskich zabudowań, a z czasem uda się ograniczyć liczbę ich niechcianych wizyt.


Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.