Z ostatniej chwili

Dzień Recyklingu – Eko-serca Wspólnie dla Częstochowy zebrały już prawie 5 ton nakrętek

2024-03-18 18:29:42 informacje
img

Światowy dzień recyklingu obchodzony jest corocznie 18 marca. Ma zwiększyć świadomość społeczną na temat ważności recyklingu dla ochrony środowiska naturalnego. Dzień ten został ustanowiony w 1994 r. przez Biuro ds. Ochrony Środowiska ONZ. W Częstochowie Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy od lat prowadzi akcję zbierania plastikowych nakrętek w czterech punktach miasta do specjalnie przygotowanych na ten cel eko-serc. Do tej pory udało się uzbierać prawie 5 ton dla 6 podopiecznych.
- Zbieramy plastikowe nakrętki do serc ustawionych w czterech lokalizacjach: plac Biegańskiego, Park Lisiniec, Dzielnica Północ - ul. Witosa 1 oraz C.H. Jagiellończycy, by  kształtować proekologiczne postawy i zachowania, zachęcać do działań na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego, a także stać się bodźcem do studiowania wiedzy na temat ekologii, recyklingu oraz wykorzystania surowców wtórnych – przekonuje członek Stowarzyszenia.
Pierwsza zbiórka rozpoczęła się od pomocy dla 11- letniego Michałka, u którego zdiagnozowano autyzm wczesnodziecięcy. Udało się zebrać wtedy ponad tonę nakrętek. Kolejnym celem była zbiórka dla pana Tomasza, który choruje na stwardnienie rozsiane, dzięki zbiórce pan Tomasz może korzystać ze specjalistycznego sprzętu do rehabilitacji. W ostatnim czasie eko–serce pomagało również Agatce, Zosi, Oli i Jackowi, którzy potrzebowali specjalistycznego leczenia za granicą lub pomocy przy rehabilitacji jako dzieci z niepełnosprawnościami.
- Akcja nadal trwa i każda częstochowianka i częstochowianin mogą włączyć się do niej, zbierając plastikowe nakrętki, wrzucając je do serca specjalnymi otworami, a my jako Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy przeznaczamy je na cele charytatywne. Cieszymy się, że akcja nadal cieszy się dużym zaangażowaniem częstochowianek i częstochowian, dzięki temu z jednej strony wspieramy działania ekologiczne, z drugiej pomagamy tym, którzy tej pomocy potrzebują – dodaje członek Stowarzyszenia.
Mimo upływu czasu zaangażowanie w akcję nie maleje i starcza na kolejne serca i nowe cele. To świadczy, że częstochowianki i częstochowianie mają ogromną chęć pomagania. Stowarzyszenie Wspólnie dla Częstochowy angażuje się w promowanie ekologicznych zachowań również poprzez inne akcje, takie jak zbiórka makulatury, za którą rozdawane były mieszkankom i  mieszkańcom sadzonki owocowych drzew lub cykliczne sadzenie drzew w dzielnicach, czy utworzenie ogrodu tlenowego w Parku Lisiniec dzięki posadzeniu specjalnych drzew tlenowych i postawieniu ławek.

Page generated in 0.0164 seconds.