Z ostatniej chwili

Dzień Otwarty Welcome Centre

2024-03-08 13:10:45 informacje
img

Dzień Otwarty Welcome Centre odbędzie się 11 marca w siedzibie Uniwersytetu (ul. Waszyngtona 4/8). Spotkanie zostanie zainaugurowane w sali Senatu UJD (s. 119, 1 piętro) o godz. 10.00, po czym jego uczestnicy wspólnie przejdą do Welcome Centre (pok. 141, 1 piętro).

Współpraca z zagranicą to kluczowy element strategii Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie (UJD), przyjętej na lata 2023-2028. Jednostką odpowiadającą za realizację i koordynację strategii w zakresie umiędzynarodowienia jest Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (DNWZ). Do jego zadań należą m.in.: współpraca z jednostkami uczelni co do pozyskiwania środków finansowych z programów na rzecz umiędzynarodowienia nauki i dydaktyki oraz promocja UJD za granicą. W ostatnich latach odnotowano  znaczący wzrost mobilności wśród studentów, doktorantów i pracowników oraz ośrodków partnerskich Uniwersytetu, jak również wzrost ogólnej liczby obcokrajowców w UJD, co wpływa na konieczność stałego monitorowania jakości prowadzonej wymiany i implementacji nowoczesnych rozwiązań podczas całego procesu mobilności oraz obsługi interesantów z zagranicy.

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach konkursu Welcome to Poland zakwalifikowała do finansowania wniosek, który złożył Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą. Wysokość uzyskanych środków to 399.737,32 zł, a wśród zadań do realizacji są: udział UJD w międzynarodowych targach edukacyjnych i konferencjach branżowych, wirtualny spacer po UJD w wersji angielskojęzycznej, oznakowanie budynków i pomieszczeń w języku angielskim, materiały promocyjne na potrzeby targów i aklimatyzacji obcokrajowców w UJD oraz utworzenie Welcome Centre – jednostki do obsługi obcokrajowców w UJD: studentów, doktorantów i pracowników. Jednostka powstała przy Dziale Nauki i Współpracy z Zagranicą, a jej główne zadania to pomoc cudzoziemcom w kwestiach:

- legalizacji pobytu w Polsce

- zakwaterowania

- spraw urzędowych

- opieki medycznej

- aklimatyzacji w UJD i Częstochowie

Welcome Centre mieści się w głównym budynku Uniwersytetu:

ul. Waszyngtona 4/8

pokój 141, I piętro

tel. 48 (34) 3784-272

e-mail: welcomecentre@ujd.edu.pl

obsługa w języku polskim, angielskim, ukraińskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim

Tytuł projektu i kampanii promocyjnej to JDU for YOU (JDU4U), projekt będzie realizowany w okresie 1 czerwca 2023 – 31 maja 2025.

Page generated in 0.0171 seconds.