Z ostatniej chwili

Dla zwierzaków w potrzebie ponad 1,6 mln zł

2024-02-27 11:26:43 informacje
img

Rada Miasta przyjęła 22 lutego tegoroczny program opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania ich bezdomności. Największa część jego funduszy zasili funkcjonowanie schroniska przy ul. Gilowej – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt zapobieganie bezdomności czworonogów oraz zapewnienie opieki tym, które już są bezdomne, należy do zadań własnych gminy. Do 31 marca każdego roku Rada Miasta ma obowiązek określenia – w drodze uchwały – programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności.
Program obejmuje m.in. zapewnienie miejsca w schronisku bezdomnym zwierzętom, opiekę nad wolno żyjącymi kotami oraz ich sterylizację/kastrację w celu ograniczenia ich populacji (wraz z odpchleniem i odrobaczeniem), poszukiwanie opiekunów dla bezdomnych zwierząt, sterylizację/kastrację psów i kotów mających właścicieli czy zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzakom poszkodowanym na drogach. Informacje o bezdomnych zwierzętach oraz tych, które uległy wypadkom, zgłaszamy do Schroniska pod całodobowym nr tel. (34) 361 65 66.
Na program zabezpieczono w budżecie miasta ponad 1,6 mln zł. Z tej kwoty na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt pójdzie ponad 1,4 mln zł (zgodnie z umową dotacji zawartą z prowadzącym schronisko częstochowskim oddziałem Towarzystwa Opieki Nad Zwierzętami w Polsce). „Schroniskowi” podopieczni są pod opieką weterynarzy zatrudnionych w placówce przy ul. Gilowej oraz specjalistów z częstochowskich lecznic – przychodni „Mokry Nos”, „Pro-Wet” oraz „Vita”. Lecznice te zajmują się zwierzakami ze schroniska w różnym zakresie – szczepień, leczenia oraz diagnostyki urazowej. W zakresie analiz laboratoryjnych prowadzący Schronisko TOZ zawarł natomiast umowę ze Śląskimi Laboratoriami Analitycznymi w Katowicach.
Na zabiegi sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących zapisano 96 tys. zł, a na opiekę nad nimi (zakup karmy i domków dla kotów) –  15 tys. zł. Z kolei na zabiegi kastracji i sterylizacji psów i kotów mających właścicieli przeznaczono 102,5 tys. zł.
Może się zdarzyć, że na terenie miasta ktoś znajduje porzucone lub zagubione zwierzęta gospodarskie –  na ich utrzymanie w wyznaczonym gospodarstwie rolnym przeznaczono kwotę 10 tys. zł.
Zgodnie z ustawowymi wymogami prezydent Częstochowy przekazał projekt programu do zaopiniowania Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii, a także organizacjom społecznym, których statutowym celem jest ochrona zwierząt i zarządcom lokalnych obwodów łowieckich. Program zaopiniowała też Częstochowska Rada Działalności Pożytku Publicznego.
Uchwała wejdzie w życie po dwóch tygodniach od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.
Warto odwiedzać stronę www Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Częstochowie – w zakładce ,,Adopcja” są zdjęcia i opisy kociaków i psiaków marzących o swoim domu i kochającym człowieku. Należy też zaglądać na fanpejdż schroniska na FB.
Fot. Ze strony schroniska / Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0169 seconds.