Z ostatniej chwili

DK-46 i DK-91 – finał inwestycji

2024-01-02 10:52:25 informacje
img

Jak informuje Miejski Zarząd Dróg, dwie największe inwestycje drogowe we współczesnej historii Częstochowy zostały zakończone pod względem przeprowadzonych odbiorów technicznych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie.  
Pod względem przeprowadzonych odbiorów technicznych i uzyskania pozwoleń na użytkowanie zakończone zostały dwie największe inwestycje drogowe we współczesnej historii Częstochowy, czyli budowa nowej al. Wojska Polskiego od al. Jana Pawła II do ul. Rakowskiej oraz przebudowa ulic Głównej i Przejazdowej wraz z budową nowej drogi tzw. obejścia ul. św. Barbary tj. odcinek DK-46 na zachodzie naszego miasta.
Odpowiednie zaawansowanie prac wraz z wypełnieniem określonych procedur i wykonanie wszystkich koniecznych płatności umożliwia prawidłowe rozliczenie dofinansowań ze środków UE i ich wykorzystanie w ramach przeprowadzonych realizacji zadań z pożytkiem dla miasta. Warunki konieczne do osiągnięcia tych celów zostały spełnione – tym samym każde euro w ramach wspomnianego wsparcia zewnętrznego zostało wykorzystane.
DK-46 zostanie oficjalnie otwarta w pierwszy roboczy dzień nowego roku, czyli własnie dziś, 2 stycznia. DK-91 natomiast, na dalszych odcinkach niż dotychczas oddane, zostanie otwarta dla ruchu nieco później. Równolegle do wypełnianych procedur administracyjnych trwają końcowe roboty budowlane. Wykonawca do udrożnienia al. Wojska Polskiego na osi północ-południe wraz z głównymi skrzyżowaniami potrzebuje jeszcze kilku najbliższych tygodni nowego roku.
W przypadku obu inwestycji wystąpiły opóźnienia w realizacji. Z perspektywy czasu można uznać, że dobrą decyzją było rozwiązanie umowy z poprzednim konsorcjum wykonawczym przebudowy DK-91. Z dużym prawdopodobieństwem bowiem można stwierdzić, że jeśli poślizg terminowy nastąpił na budowie DK-46, to tym bardziej miałby miejsce na realizacji większego zadania, na przebudowie w ciągu DK-91. Na pierwotne konsorcja wykonawcze przy obu kontraktach składały się dwie (z trzech) te same firmy wykonawcze. Potencjalne przekroczenie terminów granicznych dla prawidłowego rozliczenia dotacji na budowę nowej al. Wojska Polskiego (DK-91) wiązałoby się z opłakaną w skutkach finansowych dla miasta utratą tego dofinansowania - do czego nie doszło.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0166 seconds.