Z ostatniej chwili

Burmistrz Żarek Adam Zamora wybrany do Zarządu Związku Gmin Jurajskich

2024-06-19 12:09:29 informacje
img

Burmistrz Żarek Adam Zamora został wybrany do Zarządu Związku Gmin Jurajskich. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Jurajskich odbyło się w Ogrodzieńcu i w powołano nowe władze. 

Przewodniczącym został ponownie Włodzimierz Tutaj (Częstochowa), zastępcami – Katarzyna Gądek (Kraków) i Edward Moskalik (Gmina Janów). Ponadto w skład Zarządu weszli: Arkadiusz Ilski (Gmina Ogrodzieniec), Krzysztof Wołos (Gmina Wielka Wieś), Adam Zamora (Gmina Żarki), Paweł Kaziród (Zawiercie), Norbert Bień (Gmina Klucze), Magdalena Pagacz (Trzebinia).

Nowy skład  Komisji Rewizyjnej to: przewodniczący Lesław Blacha (Gołcza), Małgorzata Kitala-Miroszewska (Myszków), Mirosław Golanko (Zielonki), Dorota Wnuk (Włodowice).

W trakcie obrad podziękowano dotychczasowemu składowi za jego pracę na rzecz promocji Jury Krakowsko-Częstochowskiej.  

Fot. Związek Gmin Jurajskich 

Page generated in 0.0164 seconds.