Z ostatniej chwili

Blisko milion zł wydany na wsparcie działkowców

2024-03-07 11:10:30 informacje
img

Od 9 lat Miasto dofinansowuje inwestycje w Rodzinnych Ogrodach Działkowych na terenie miasta, udzielając dotacji do zadań poprawiających infrastrukturę ROD. Będzie kontynuacja programu w tym roku. Wnioski będą zbierane do końca kwietnia - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.

Trzykrotnie podjęte Uchwały Rady Miasta w tym zakresie przeznaczyły na wydatkowanie w latach 2016-2024 na ten cel 925 tys. zł, ustalając priorytetowe cele inwestycji:

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzenie ścieków,

- drogi dojazdowe,

- remonty ogrodzeń i budynków (Domy Działkowca),

- usuwanie azbestu.

Zarządy ROD składały wnioski o dofinansowanie: remontów budynków, sieci energetycznych i wodociągowych, dróg wewnętrznych i parkingów, wymianę ogrodzenia, bram wjazdowych, montażu oświetlenia, monitoringu, toalet i innych części wspólnych ogrodów (inwestycje nie dotyczą indywidualnych działek).

W sumie pozytywnie zweryfikowano i zrealizowano 110 zadań w większości z 36 ROD położonych w Częstochowie.

W bieżącym roku program również jest kontynuowany, wnioski o dofinansowanie można składać do końca kwietnia, a szczegółowe zasady są dostępne na stronie https://bip.czestochowa.pl/artykul/71711/1180776/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-poprawy-infrastruktury-rodzinnych-ogrodow-dzialkowych-polozonych-na-terenie-miasta-czestochowy-w-latach-2022-2024.

Informacji w tym zakresie udziela Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa UM, tel. (34) 3707-416, 3707-414.

Przy okazji warto podkreślić, że Miasto nie planuje likwidacji lub ograniczania terenów rodzinnych ogrodów działkowych, co będzie miało odzwierciedlenie w opracowywanym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego dla naszego miasta.

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0161 seconds.