Z ostatniej chwili

Bez barier

2024-04-16 12:09:42 informacje
img

Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Bez barier – sytuacja osób z niepełnosprawnościami” organizuje Interdyscyplinarne Centrum Naukowo-Badawcze UJD. Wydarzenie odbędzie się w środę 17 kwietnia o godz. 13.00 w Auli HUMANITATIS na Wydziale Nauk Humanistycznych UJD w budynku przy al. Armii Krajowej 36A – informuje Informuje dr Marek Makowski z Działu Komunikacji i Marketingu Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
Celem Sympozjum jest wieloaspektowa analiza wyzwań i problemów, z którymi borykają się osoby z niepełnosprawnościami. 

Przedsięwzięcie zainauguruje krótki koncert autorski pt. „Procesy życiowe”.
Organizatorzy mają nadzieję, że zapoczątkowana współpraca z 8 europejskimi uczelniami, w ramach programu UE pt. „Uniwersytety Europejskie", a także przedstawicielami różnych środowisk zajmujących się problematyką niepełnosprawności, stworzy unikalną przestrzeń do wymiany poglądów oraz stanie się przyczynkiem do refleksji i dalszej debaty na temat niepełnosprawności.

Jednym z wydarzeń sympozjum będzie odbywający się w godz. 

13.30 – 15.00 Panel Ekspercki, którego moderatorem będzie dr Joanna Górna, prof. UJD
(Katedra Badań nad Edukacją, Wydział Nauk Społecznych, UJD w Częstochowie).
Zaproszeni na niego eksperci to: Adrian Staroniek (kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Woźnikach), Grzegorz Wójkowski (prezes Stowarzyszenia Aktywności Obywatelskiej Bona Fides), Magdalena Paluszkiewicz (dr hab., prof. UŁ, Zakład Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej, Wydział Prawa i Administracji), Małgorzata Mruszczyk (dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie), Monika Wyszyńska-Rakowska (Pełnomocniczka Rzecznika Praw Obywatelskich ds. osób z niepełnosprawnościami), Paweł Bilski (Prezes i Fundator Fundacji Oczami Brata), Piotr Rogalski (Specjalista ds. Sportu Olimpiad Specjalnych Polska).
Tematy poruszane w tracie dyskusji:
1. Rola organizacji pozarządowych w procesie wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
2. Rola samorządu w realizacji usług dla osób z niepełnosprawnościami.
3. System finansowania wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami.
4. Dezinstytucjonalizacja w obszarze wsparcia osób z niepełnosprawnościami.
5. Legislacja wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami, jak również osób/rodzin opiekujących się nimi.

Page generated in 0.0179 seconds.