Z ostatniej chwili

Badania słuchu pierwszaków

2024-03-05 13:34:08 informacje
img

Miasto zdecydowało się kontynuować program badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych. Dzieci muszą być zameldowane w Częstochowie - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Program jest realizowany od 2014 r. dla uczennic i uczniów klas I podstawówek. Dotychczas przebadano 11.637 dzieci. Dzięki programowi do dalszej diagnostyki skierowano około 25% badanych.
Program obejmuje:
- otoskopowanie uszu,
- badanie słuchu audiometrem PA5,
- badanie dźwiękami LINGA.
Wyniki badań zostaną przekazane rodzicom lub opiekunom prawnym. W przypadku wykrytych zaburzeń słuchu rodzic otrzyma informację o możliwości dalszej diagnostyki.
Kontynuacja programu rozpoczęła się w tym miesiącu. W tegorocznym programie weźmie udział ponad 1000 dzieci z 33 placówek oświatowych.
Realizator programu:
Specjalistyczny Ośrodek Diagnozy i Rehabilitacji
Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu Polskiego Związku Głuchych w Częstochowie, 42-200 Częstochowa, al. Niepodległości 20/22, tel. 34/363-18-88.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0164 seconds.