Z ostatniej chwili

Apel o pomoc dla Huty Liberty

2024-03-25 10:22:28 informacje
img

Samorząd Częstochowy apeluje o kapitał obrotowy dla częstochowskiej Huty, w sytuacji kryzysu sektora stalowego w Europie. To poparcie wniosków załogi oraz związków zawodowych – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Rada Miasta przyjęła w trakcie sesji 21 marca przyjęła stanowisko następującej treści:  
Powodowana troską Rada Miasta Częstochowy popiera apel związków zawodowych i załogi Huty Liberty Częstochowa do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zapewnienia przez polskie instytucje finansowe kapitału obrotowego dla tego zakładu oraz podjęcie dialogu na szczeblu Komisji Europejskiej w celu wsparcia branży hutniczej.
Dająca pracę tysiącu osobom huta jest jedynym w Polsce producentem blachy grubej, w tym specjalistycznej, która jest dostarczana przemysłowi ciężkiemu. Jeszcze kilka lat temu przetrwanie zakładu stało pod znakiem zapytania. Przed upadłością ocalił go koncern GFG Liberty. Wywiązał się bez zarzutu ze swoich zobowiązań, zjednując sobie przychylność załogi mającej nadzieję na pomyślną przyszłość zakładu.
Inaczej niż wiele rodzimych i światowych firm w roku 2020, gdy wybuchała pandemia, częstochowska huta właśnie wtedy odrodziła się – połączonymi siłami swoich pracowników i inwestora.
Przez następne lata, naznaczone sanitarnymi obostrzeniami i trudnościami na światowych rynkach, zakład znakomicie dawał sobie radę, produkując na potrzeby odbiorców krajowych i europejskich ponad 50 tys. ton miesięcznie. Inwestor nie tylko wspierał hutę kolejnymi funduszami, ale zabiegał o zbudowanie stałego partnerstwa z państwowymi instytucjami finansowymi. Bez skutku – zabrakło woli politycznej, jak również wsparcia parlamentarzystów ziemi częstochowskiej.
Teraz – w sytuacji kryzysu sektora stalowego w Europie – Huta Liberty znowu potrzebuje wsparcia i mądrych decyzji rządzących. Zakład nie produkuje od pół roku.
Dotychczas, pomimo braku produkcji, inwestorowi udawało się realizować zobowiązanie płacowe wobec pracowników. Huta Liberty Częstochowa potrzebuje wsparcia finansowego na szybkie wznowienie produkcji. Niezbędny jest natychmiastowy dostęp do kapitału obrotowego, który mogą zapewnić polskie instytucje finansowe.
Obecna sytuacja na rynku metalurgicznym jest niewątpliwie trudna. Wymaga wielokierunkowego wsparcia. Polskie hutnictwo z racji politycznych uwarunkowań dyktowanych przez Unię Europejską, zmaga się z wysokimi kosztami energii, emisji dwutlenku węgla, niepoprawnym rynkiem złomu czy importem stali z krajów spoza unii.
Rada Miasta Częstochowy apeluje do Rządu RP o włączenie się w znalezienie rozwiązań oczekiwanych przez załogę i kierownictwo Huty Liberty. Z naszej lokalnej perspektywy stawką jest nade wszystko powodzenie tego dysponującego ogromnym potencjałem zakładu – utrzymanie zatrudnienia, umożliwienie załodze dalszej, należycie wynagradzanej pracy dla dobra firmy, lokalnej gospodarki i całej branży.
Rada Miasta Częstochowy uważa także za konieczne podjęcie działań w celu ochrony polskiego hutnictwa przed negatywnymi skutkami polityki klimatyczno-energetycznej UE oraz ustalenia jednolitych zasad wsparcia dla branży hutniczej w całej Europie.
Stawka jest jednak znacznie wyższa. Jest nią przyszłość polskiego i europejskiego hutnictwa, oparta o wspólnotowy plan na rzecz stali produkowanej ekologicznie, konkurencyjnej, będącej podstawą wielu infrastrukturalnych inwestycji ,,zielonej” transformacji, a pracownikom – gwarantującej stabilną, godną, bezpieczną, dobrze wynagradzaną pracę zgodną z unijnymi standardami i strategicznym interesem naszej gospodarki na globalnym rynku.
Na zdjęciu: Huta Liberty - wnętrze hali

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.