Z ostatniej chwili

Alejki na Lisińcu prawie gotowe

2024-03-12 10:54:29 informacje
img

Kończy się budowa nowych ścieżek pieszych i rowerowych w Parku Lisiniec w ramach II etapu rewitalizacji. Długość alejek w parku zwiększy się o blisko 3,3 km, większość z nich będzie doświetlona 100 latarniami – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.    
Celem finalizowanego wkrótce etapu prac jest lepsze skomunikowanie północnej z południową częścią parku, a także wejścia od ul. Św. Jadwigi ze Strefą Wypoczynku Adriatyk. Nowe alejki okalają od strony północnej zbiorniki Bałtyk i Adriatyk oraz łączą się z ul. Orawską (jedno z pieszych wejść na teren Parku Lisiniec). Poszerzony układ ścieżek został wyznaczony m.in. po śladzie istniejących „wydeptanych” ścieżek.
Alejki rowerowo-rolkowe będą miały wkrótce nawierzchnię asfaltową, natomiast spacerowo-biegowe – zbudowane są z kruszywa. Łącznie to 1460 metrów bieżących ścieżek z kruszywa oraz około 1830 m – bitumicznych (razem 3290 m). Na wejściach zamontowano 74 słupki blokujące wjazd samochodów na alejki. Przy głównych alejkach zainstalowano 100 nowych latarni z oświetleniem typu LED.
Inwestycja wymagała regulacji istniejącej zieleni, pojawiły się nowe nasadzenia, a uszkodzone trawniki zostaną w ostatniej fazie robót odtworzone.
Prace trwać będą do końca marca. Ich wykonawcą jest firma Granit Dariusz Pylak Sp. z o.o. Strzegom, nadzór inwestorski pełni ZPUH PRIMEX, a autorem projektu jest STUDIO V13.   
Koszt inwestycji to blisko 3,3 mln zł.
Jest to kontynuacja zrealizowanego w 2018 r. I etapu rewitalizacji, czyli budowy Strefy Wypoczynku Adriatyk, w ramach którego m.in. postawiono pawilon plażowy z zapleczem gastronomicznym dla korzystających z kąpieliska. Zadbano o elementy infrastruktury sportowo-rekreacyjnej w parku, parking, wjazd i wejścia na teren parku, place, ścieżki piesze oraz rowerowe. Rozbudowano wówczas plażę, a umocniono nabrzeża, wybudowano kładkę nad kanałem, pomosty wodne i lądowe oraz wieżę ratowniczą. Zainstalowano też oświetlenie, monitoring i elementy małej architektury (ławki, kosze, itp.). Plaża została pokryta piaskiem morskim z Łeby warstwą o średniej grubości 30 cm.
Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.016 seconds.