Z ostatniej chwili

7 maja inauguracja nowej kadencji samorządu

2024-05-06 13:05:46 informacje
img

Pierwsza sesja Rady Miasta Częstochowy IX kadencji została zwołana na wtorek na godz. 10.00. W programie ślubowanie radnych i prezydenta miasta, a także wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących RM – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Pierwszą sesję Rady Miasta – po wyborach samorządowych – zwołuje komisarz wyborczy. Jej program jest dosyć ściśle określony. Celem takiej sesji jest ukonstytuowanie się Rady i podjęcie pierwszych decyzji personalnych, ponieważ kolejną zwołuje już przewodniczący lub przewodnicząca Rady wybrany/wybrana w trakcie sesji inauguracyjnej.      

I Sesja IX kadencji Rady Miasta Częstochowy odbędzie się zatem 7 maja (wtorek) 2024 roku o godz. 10 w sali sesyjnej Urzędu Miasta Częstochowy (ul. Śląska 11/13) z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
3. Wręczenie prezydentowi zaświadczenia o wyborze.
4. Złożenie ślubowania przez radnych.
5. Złożenie ślubowania przez prezydenta.
6. Ustalenie porządku obrad.
7. Wybór Przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy.
8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Miasta prowadzenia sesji od Radnego Seniora.
9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Miasta.
10. Wolne wnioski.
11. Zamknięcie sesji.

Page generated in 0.017 seconds.