Z ostatniej chwili

7 kwietnia wybierzemy samorządowców

2024-04-03 09:30:32 informacje
img

7 kwietnia wybierzemy samorządowców
Wybory samorządowe w całym kraju odbędą się w niedzielę 7 kwietnia. 
W Częstochowie wybierzemy na nową kadencję radnych Rady Miasta Częstochowy, Sejmiku Województwa Śląskiego oraz  Prezydenta Miasta Częstochowy.
Głosowanie potrwa w godz. 7.00-21.00. By dostać karty do głosowania, okażmy dowód osobisty (może być w aplikacji mObywatel, ale uwzględnijmy, że z tym mogą być problemy techniczne) lub pazport.
Głos generalnie oddaje się wyłącznie w miejscu stałego zameldowania. Głosowanie w miejscu, w którym się mieszka, ale nie jest się zameldowanym, wymaga wcześniejszych, dłuższych procedur udowadniania, że się mieszka pod danym adresem. Nie można pobrać zaświadczenia o prawie do głosowania oraz złożyć wniosku o jednorazową zmianę miejsca głosowania. 
Głosowanie jest tajne. Oddanie ważnych głosów polega na postawieniu znaku „X” na każdej z otrzymanych kart do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska wybranego kandydata. 
Sprawdźmy, czy każda karta jest opatrzona pieczęcią właściwej obwodowej komisji wyborczej. 
Jeśli żaden kandydat na Prezydenta Miasta nie otrzyma ponad 50% głosów poparcia - 21 kwietnia będzie „dogrywka”, czyli II tura.

Page generated in 0.0203 seconds.