Z ostatniej chwili

Obszar rewitalizacji – konsultacje społeczne

2024-03-12 10:49:46 informacje
img

Obszar rewitalizacji – konsultacje społeczne

Miasto rozpoczęło konsultacje dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy. Opinie i uwagi można zgłaszać do 15 kwietnia – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.
Realizacja przedsięwzięć zaplanowanych w Programie Rewitalizacji dla Częstochowy na lata 2017-2023 dobiegła końca w ubiegłym roku. Miasto może kontynuować działania rewitalizacyjne na podstawie gminnego programu rewitalizacji na kolejne lata, co musi jednak poprzedzić uchwała w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Przyjęcie tej uchwały wymaga przeprowadzenia konsultacji.
Kontynuowanie procesu rewitalizacji zależy w dużej mierze od uzyskania zewnętrznego finansowania, w tym wsparcia z funduszy Unii Europejskiej. Uzyskanie dofinansowania z puli przewidzianej dla rewitalizacji, również poprzez Program Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, nie będzie możliwe bez uchwalenia dobrze opracowanego gminnego programu rewitalizacji. Nowy program jest więc niezbędny zarówno dla miasta i jego jednostek organizacyjnych, jak i innych interesariuszy rewitalizacji (a jednocześnie potencjalnych beneficjentów środków zewnętrznych) – projektodawców z sektora prywatnego, w tym przedsiębiorców, wspólnot mieszkaniowych, organizacji pozarządowych czy związków wyznaniowych.
Projekt uchwały będący przedmiotem obecnych konsultacji wyznacza obszar zdegradowany, a w jego granicach obszar rewitalizacji, który podzielony jest na 5 podobszarów:
1. Podjasnogórski, obejmujący część dzielnicy Podjasnogórskiej,
2. Śródmiejski, obejmujący część dzielnicy Śródmieście i część dzielnicy Trzech Wieszczów,
3. Stare Miasto, obejmujący część dzielnicy Stare Miasto,
4. Ostatni Grosz, obejmujący część dzielnicy Ostatni Grosz,
5. Raków, obejmujący część dzielnicy Raków.
W ramach konsultacji mieszkanki i mieszkańcy Częstochowy mają możliwość wyrażenia opinii i przedstawienia uwag dotyczących konsultowanych treści, które są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej: https://bip.czestochowa.pl/zarzadzenie/1181129/zarzadzenie-nr-3235-2024.
Można to uczynić w następujących formach:
1) drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza uwag i wysłanie go na adres e-mail: rewitalizacja@czestochowa.um.gov.pl w terminie do 15 kwietnia 2024 r.;
2) podczas spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 26.03.2024 r., w Urzędzie Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13 o godz. 13.00;
3) ustnie, osobiście, w pok. nr 114, w budynku Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, w każdy dzień roboczy od godz. 9.00 do godz. 14.00, nie później niż do 15 kwietnia 2024 r.
Konsultacje dotyczące wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji miasta Częstochowy są prowadzone na podstawie Zarządzenia nr 3235.2024 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 7 marca 2024 r. Rozpoczęły się w poniedziałek 11 marca, a potrwają do poniedziałku 15 kwietnia 2024 r.

Na zdjęciu: rewitalizacja Starego Ratusza wraz z modernizacją i nową aranżacją Starego Rynku to projekt dofinansowany z UE w minionym okresie programowania

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta 

Page generated in 0.0161 seconds.