Z ostatniej chwili

„Czas na staż” – ruszył nabór

2024-03-15 11:16:09 informacje
img

Miasto rozpoczęło nabór do programu stażowego dla uczniów szkół technicznych i branżowych, z którego będzie mogło skorzystać blisko tysiąc osób z 16 szkół i 43 kierunków kształcenia. Częstochowa zdobyła na to 3,8 mln zł europejskich środków – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta.  

– Częstochowa od lat prowadzi działania wspierające szkolnictwo branżowe, zawodowe, a także praktyczną naukę zawodu, aby ułatwić zawodowy start młodym ludziom – mówi prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk. – Im więcej praktyk będzie odbywało się w realnych warunkach pracy u częstochowskich pracodawców, tym lepiej obecne uczennice i uczniowie będą przygotowani do podjęcia zawodowych wyzwań i wyboru konkretnej pracy w przyszłości. 
Innowacja nowego programu stażowego, do którego nabór jest prowadzony poprzez szkolnych koordynatorów, to przyznanie uczestnikom – za czas poświęcony na naukę zawodu – stypendium w wysokości 80% minimalnej stawki godzinowej za pracę. To istotne wsparcie finansowe ma ułatwić młodym ludziom zdobywanie przydatnych umiejętności oraz zmotywować ich do koncentracji na praktycznej nauce zawodu w częstochowskich przedsiębiorstwach.
– Z projektu skorzystają też firmy, dostając na czas stażu dodatkowe ręce do pracy. Jednocześnie, dzięki zwiększonemu udziałowi pracodawców w procesie dydaktycznym, osoby, które nabędą kluczowe umiejętności na naszym rynku, staną się w przyszłości kadrą dla tych firm – mówi zastępca prezydenta Piotr Grzybowski.   
Duże potrzeby w zakresie szkoleń uczniów, a także przygotowanie pełnego oprzyrządowania do firmowych szkoleń potwierdza jeden z częstochowskich pracodawców – prezes Frank-Cars Częstochowa Franciszek Pietraszko. 
W trakcie realizacji kilku edycji wcześniejszego projektu „Zawodowa współpraca” miasto nawiązało współpracę w sumie z ponad 100 pracodawcami.  
– Szczególnie cenne jest, że praktyki u pracodawców to kontakt z realnym stanowiskiem pracy, co szkoła nie zawsze jest w stanie zapewnić – podkreśla Arkadiusz Maślanka, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych, którego uczniowie już zaczęli zgłaszać się do udziału w projekcie.   
– Młodzi ludzie nie zawsze są świadomi, co chcą robić w przyszłości. Możliwość odbycia stażu, praktyki to klucz, który może pomóc podjąć decyzję – dodaje uczeń Zespołu Szkól Technicznych, a zarazem przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Wojciech Grabiec.   
„Czas na staż” to projekt wpisujący się w założenia miejskiego programu „Teraz Lepsza Praca”. Cała wartość projektu wynosi 4,2 mln zł (w tym 3,8 mln zł dofinansowania). W jego ramach planowana jest organizacja staży uczniowskich dla 957 uczniów i uczennic, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Staże realizowane będą u pracodawców w wymiarze 150 godzin na osobę. W stażowym programie weźmie udział 16 częstochowskich techników i szkół branżowych I stopnia w 43 kierunkach kształcenia. Projekt będzie realizowany do końca sierpnia 2027 r., a sama rekrutacja potrwa w tym roku do 27 marca (ale będzie powtarzana w kolejnych latach szkolnych).
W ramach środków projektu, oprócz stypendium finansowany będzie zakup niezbędnych materiałów i narzędzi zużywalnych, koszt szkolenia BHP przed rozpoczęciem stażu uczniowskiego, badań lekarskich (o ile są wymagane), a także wynagrodzenie opiekuna stażysty.
Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego+ w ramach Funduszy Europejskich dla Śląskiego 2021-2027, Priorytetu: FESL.06.00-Fundusze Europejskie dla edukacji, Działania FESL.06.03-Kształcenie zawodowe.

Rekrutacja do projektu „Czas na staż”:
https://www.czestochowa.pl/rekrutacja-do-projektu-czas-na-staz

Wykaz kierunków kształcenia objętych projektem stażowym:
1.    technik programista 
2.    technik informatyk 
3.    technik teleinformatyk 
4.    technik grafiki i poligrafii cyfrowej 
5.    technik fotografii i multimediów 
6.    technik ekonomista 
7.    technik rachunkowości 
8.    technik handlowiec 
9.    technik spedytor
10. technik logistyk
11. technik przemysłu mody
12. technik reklamy
13. technik stylista
14. technik usług fryzjerskich
15. technik aranżacji wnętrz
16. technik architektury krajobrazu
17. technik organizacji turystyki
18. technik hotelarstwa
19. hotelarz
20. technik żywienia i usług gastronomicznych
21. kucharz  
22. kelner
23. technik budownictwa 
24. technik inżynierii sanitarnej 
25. monter sieci i instalacji sanitarnych 
26. monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
27. monter konstrukcji budowlanych 
28. technik transportu drogowego 
29. technik elektronik 
30. technik elektryk 
31. elektryk 
32. technik mechanik 
33. technik mechanik lotniczy 
34. technik mechatronik 
35. technik pojazdów samochodowych 
36. kierowca mechanik 
37. mechanik pojazdów samochodowych 
38. technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
39. operator obrabiarek skrawających 
40. technik geodeta
41. technik robotyk 
42. drukarz offsetowy 
43. technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego 
 

Fot. Biuro Prasowe Urzędu Miasta

Page generated in 0.0166 seconds.